Historiskt tunt arv efter Löfven gör riksdagen sysslolös fram till valet

Riksdagen. Foto: Foto: Melker Dahlstrand/Riksdagen
  • Tisdag 30 nov 2021 2021-11-30
E-post

Oppositionen manar till strid samtidigt som förhoppningarna på tempoökning efter regeringsombildningen är höga inom Socialdemokraterna. Men blir det någon egentlig förändring? Stefan Löfven lämnar efter sig en historiskt tunn propositionslista till riksdagen när han avgår samtidigt som det i den finns få ärenden där regering och opposition är oense.

Förhoppningarna är stora inom Socialdemokraterna inför de sista tio månaderna innan valet på en kursändring samtidigt som en splittrad opposition i riksdagen manar till konflikt. Centerpartiet, som i någon mån ändå ingår i regeringsunderlaget redan från början, har redan aviserat att de kommer samarbeta med Socialdemokraterna och de följdes igår av Liberalerna.

Relaterat:

Men vad som inte sägs är att tiden fram till nästa ordinarie val är för kort för regeringen att ändra huvudinriktning i någon större omfattning. Och att den propositionslista, den lista över liggande och kommande propositioner för riksdagen är historiskt tunn. Inom kulturområdet kan kulturutskottet endast bereda en enda proposition under hösten, en konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket som sannolikt inte kommer leda till en ny regeringskris.

De enda anmälda ärenden, utöver den aviserade grundlagsändringen för rättsdatabaser som kan komma att höja temperaturen är begränsat till ett fåtal. Dessa är frågan om ett differentierat strandskydd, budgetarbetet i den redan lagda höstbudgeten samt den senare vårändringsbudgeten och de frågor som berör skola och utbildning. Inom övriga departement och utskott bygger propositionerna huvudsakligen på redan framförhandlade förslag. Även inom rättsområdet.

Relaterat: Så vill Socialdemokraterna inskränka informationsrättigheterna och yttrandefriheten (igen)

Merparten av ärendena som regeringen förberett riksdagen på är dessutom av mer informativ karaktär där olika skrivelser skall överlämnas till riksdagen.

Utskotten kommer dessutom i huvudsak även arbeta med utskottsbetänkanden där de på olika sätt redogör för sin syn på hur regeringen skött sig det gågna riksdagsåret. Dessa betänkanden justeras under senvåren där det viktigaste att följa är det s.k KU20, Konstitutionsutskottets årliga betänkande där kritik i olika utsträckning kommer framföras till regeringen om dess arbete.

I det kommande KU20 förväntas bland annat kritik framföras om hur regeringen hanterat Corona-krisen vid sidan av den rapport som Corona-komissionen kommer att presentera. Kritiken i denna rapport kommer dock inte att träffa Magdalena Andersson i någon större omfattning då hon var finansminister under huvuddelen av granskningsperioden. Det är Stefan Löfven som från sin bostad kan förvänta sig bitvis kraftig kritik för sitt ledarskap.

Det kan dock finnas utrymme för oppositionen i riksdagen att höja temperaturen avsevärt om något parti tar initiativ till att ändra i Kärntekniklagen, ett förslag som framfördes på Nyheter Idag under gårdagen. Att helt enkelt stryka den paragraf, 15a i Kärntekniklagen vilket skulle kunna medge en omladdning av kärnkraftreaktorer. I detta fall Ringhals 1 för att kunna stärka svensk elproduktion. 

I övrigt ligger annars en eventuell tempoökning och kursändring i Magdalena Anderssons händer. Där hon som regeringsbildare har att använda sig av den makt som ligger i regleringsbrev, förordningar samt i utnämningsmakten. I de ärenden hon inte behöver söka riksdagens stöd. Dessa ärenden präglas av kortare beredningstider och snabbare beslutsprocesser.

Relaterat: Därför vill S regera på oppositionens budget

Det finns med andra ord en hel del som tyder på att även om riksdagsoppositionen tar tillfället i akt att bullra en del så kommer arbetstempot i riksdagen sjunka de kommande tio månaderna. Den propositionslista som Stefan Löfven lämnar efter sig är historiskt tunn när Sverige nu går in i slutspurten på en mandatperiod som kan bli ett historiskt skifte av maktbalansen och det svenska politiska landskapet.

Relaterat: Rensat bord för Andersson

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se