Medborgarråd med rötter i nazismen föreslår radikal omläggning av klimatpolitiken

Greta Thunberg / Martin Heidegger. Bildkälla: Wikipedia
  • Tisdag 21 maj 2024 2024-05-21
E-post

Flera lärosäten, bland annat Uppsala universitet har tillsammans med Naturskyddsföreningen satt samman ett medborgarråd för att skapa framtidens klimat- och miljöpolitik. Medborgarrådet som organiserats har sina förlagor i bland annat de krav på förändringar som Extinction Rebellion fört fram. Som baseras på främst Martin Heideggers, nazismens främste filosofs, demokratiska modeller.

Ett medborgarråd skall forma framtidens klimat- och miljöpolitik. Det är syftet med det forskningsprojekt vid flera lärosäten som samarbetat kring detta område, ett projekt som DN rapporterat om i flera artiklar.

Medborgarrådet skall, menar forskarna och initiativtagarna vara representativa för Sverige och har rekryterats genom att först dra 7000 slumpmässigt valda svenska medborgare ur folkbokföringsregistret och bjuda in dem till att ansöka om att delta. Av de knappt 500 som svarade positivt drogs till slut 60 deltagare som forskningsledaren menar är åsikts- och populationsrepresentativt för hela landet. 

När medborgarrådet presenterade sina förslag fanns representanter från nästan alla partier på plats, förutom SD. Bland rådsmedlemmarna gror en oro över att politiker inte agerar tillsammans och långsiktigt i klimatfrågan.

– Jag tycker det är intressant att se att människor kan komma samman, lyssna och ta in olika perspektiv. Både utifrån att de lyssnar till forskare, men också att de lyssnar till varandra, säger Daniel Lindvall, som är doktor i sociologi vid Uppsala universitet och medverkar som forskare i projektet.

Medborgarrådets förslag, som utarbetats i mindre grupper, föreslår en radikal omläggning av klimat- och miljöpolitiken. Under arbetets gång har medborgarrådet fått träffa experter samt stått under handledning av mentorer som guidat dessa framåt.

Bland mentorerna märks en överrepresentation från klimat- och miljörörelsen. Bland annat märks Carolina Klüft, idag verksam inom bland annat Naturskyddsföreningen som även är en av initiativtagarna. 

Naturskyddsföreningen är en av de civilsamhällesorganisationer som finansieras med skattemedel. Bland annat var Naturskyddsföreningen s.k ”Särskild Partnerorganisation”, SPO, till Sida vars avtal nyligen sades upp. Huvudsaklig finansiering sker dock enligt Naturskyddsföreningen via medlemsavgifter och donationer. Naturskyddsföreningen har bland annat donerat “Klimatboken“, framtagen av Greta Thunberg till riksdagens ledamöter.

Relaterat: Greta Thunberg – Heideggers ideologiska barnbarn?

Tvingande förslag utan demokrati

Tankarna kring Medborgarråd kommer närmast från det klimataktivistiska nätverket Extinction Rebellion som vill överordna medborgarråd demokratiskt valda parlament och regeringar.

Extinction Rebellions krav är att regeringen måste inrätta och vägledas av medborgarråd för klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet.

De menar att genom medborgarråd kan samhällen fatta viktiga beslut på ett rättvist och demokratiskt sätt eftersom vanliga människor får vara med och tillsammans avgöra vad som är bäst för vår framtid. Processen är en form av ”deliberativ demokrati”. De flesta moderna demokratier begränsar medborgarnas demokratiska deltagande till att rösta, men en deliberativ demokrati kräver att medborgarna överlägger, lär sig och samarbetar om beslut.

Relaterat: De Gröna är det nya bruna

Extinction Rebellion kräver att de förslag som 80 procent av medlemmarna i medborgaråden kommer överens om är tvingande för de demokratiskt valda regeringarna att införa.

Urvalet till de medborgare som utses är det som nu testas. Medborgare som innan de lägger fram sina förslag utbildas av experter och som står under handledning.

Tankarna kring Extinction Rebellions medborgarråd har stöd hos bland annat Pär Holmgren, EU-parlamentariker (MP) och tidigare meteorolog samt inte minst som vill ersätta dagens demokrati med en global despoti för att rädda klimatet.

Tännsjö menar i likhet med Greta Thunberg att klimatet inte kan vänta. Tännsjö skriver på DN Kultur att

Vi har emellertid inte den tid vi behöver. Något måste ske raskt. Etablerande av global styrelse får ske genom en kupp, ett slags existentiellt språng, där de suveräna nationalstaterna tvingas upphöra att finnas till. En global regering i form av en global despoti tar över. Demokratin får komma sedan, i form av ett långsiktigt reformprojekt, ungefär som demokratin etablerats inom existerande icke demokratiska nationalstater.

Ledning och styrning med nazismen som förebild

Denna modell av statsledning lanserades för första gången av Martin Heidegger, 1889 – 1976. Heidegger brukar nämnas som nazismens främste filosof, ha gick med i NSDAP strax efter Adolf Hitlers maktövertagande 1933  och kvarstod som medlem till Tysklands fall 1945. Bland annat ansåg han att städer var konstruerade av judar för att mer effektivt kunna profitera på människor och natur.

Fler av Extinction Rebellions företrädare och opinionsbildare såsom Andreas Malm, docent i humanekologi vid Lunds universitet vitsordar att de tagit intryck och låtit sig inspireras av UNA-bombaren Theodore “Ted” Kaczynskis manifest och Martin Heideggers tankar.

Relaterat: Delavsnitt ur boken “Ur Askan”

Tankar om ledning, styrning och kontroll av framtidens klimat- och miljöpolitik som nu prövats i Sverige under ledning av bland annat Carolina Klüft, den tidigare folkpartiledaren Bengt Westerberg, förre klimatministern (S) Lena SommestadJens Holm (V), Timbros VD PM Nilsson med flera.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se