Min enda fråga till Julian Assange

Julian Assange / Broderskap. Foto Wikipedia samt skärmavbild internet. Montage.
  • Lördag 11 dec 2021 2021-12-11
E-post

Brittisk domstol skall återigen pröva om Julian Assange kan utlämnas till USA. Assange är idag, om beskrivningarna är korrekta, en spillra av sitt forna jag. En spillra som logiskt sett inte bör utgöra ett hot mot någon. Men turerna är så invecklade, och bitvis präglade av märkligheter, att hela historien måste granskas i detalj. Men ur ett annat perspektiv där jag har en enda fråga kvar till Assange. En fråga där svaret kan vara helt avgörande för att förstå vad som skett. Och vad som sker.

En brittisk domstol har godkänt ett överklagande från USA om att få Wikileaksgrundaren Julian Assange utlämnad till landet, skriver flera medier. Förfrågan har tidigare avslagits sedan en lägre rättsinstans gjort bedömningen att Assange troligen kommer att begå självmord i amerikanskt fängelse. Detta på grund av hans mentala tillstånd.

I USA riskerar Assange att fällas för bland annat spioneri efter att ha publicerat hemligstämplade dokument på Wikileaks. Om Assange skulle fällas för alla de 18 anklagelser som USA riktar mot honom riskerar han upp till 175 års fängelse. USA har dock redan aviserat att han kan få avtjäna straffet, om han blir fälld, i sitt hemland Australien.

Reaktionerna på att en brittisk domstol nu gjort det möjligt att pröva utlämningsärendet igen var kraftiga under veckan. Men utöver Amnestys och andra människorättsorganisationer sticker två reaktioner ut. Dels Cage UK, dels tidningshuset al Jazeera.

Cage UK tidigare med namnet Cage Prisoners, är den organisation som organiserade tidigare fångar från det amerikanska förvaret i Guantanamo Bay, Kuba. Den lösning som USA valde efter terrorattackerna på World Trade Center 2001. Att sätta misstänkta för terrorbrott i förvar i en övrigt utomjuridisk process. Cage UK har vid ett flertal tillfällen gjort uttalanden som väckt uppmärksamhet. 

Bland dessa märks två stycken som kan vara av intresse. I det mest uppmärksammade uttalandet menade Cage UK att ansvaret för ”Jihadi John”, eller Mohammed Emwazi, ursprungligen Muhammad Jassim Abdulkarim Olayan al-Dhafiri, radikalisering var den brittiska underrättelse och säkerhetstjänsten. Det var deras skuld att Emwazi radikaliserades till den nivå att han anslöt sig från al Manaar-moskén i Kensington, London, till IS där han senare blev känd som bödel.

Ett annat exempel är den vitbok som Cage UK gav ut över den svenske medborgaren Munir Awad. Där Cage UK menade att Awad inte alls var radikaliserad utan att detta bara var ett islamofobiskt hjärnspöke. Mindre än sex månader efter att vitboken publicerats greps, och dömdes, Awad till 12 års fängelse för förberedelse av terrorbrott mot Jyllandsposten av dansk domstol.

Assange har innan han reste till Sverige där hans resa genom det svenska rättssystemet haft ett dokumenterat samarbete med Cage UK. Samtal med grundarna som bland annat publicerats på den ryska kanalen Sputnik.

Den andra reaktionen som är anmärkningsvärd är tidningshuset al Jazeera som slår upp nyheten avsevärt större i sina kanaler än övrig media. Redaktionen ställer sig kritiska till hanteringen av Assange av Storbritannien.

Relaterat: Brittisk tankesmedja kartlägger Brödraskapets kommunikationsstrategi

Al Jazeera är Qatars och Muslimska brödraskapets huvudsakliga mediala plattform där de sänder ut olika former av vinklade nyheter blandat med propaganda i tre olika format där det engelska formatet är det som ligger närmast en traditionell nyhetsförmedling. Den arabisktalande, där bland annat forskaren Andreas Kriegs hela opinionstext med anklagelser riktade mot den svenske forskaren Magnus Ranstorp som UAN, eller Förenade Arabemiratens lakej, publicerades, är en av Brödraskapets explicita kanaler. 

Anklagelserna som Krieg riktade mot Ranstorp baserades på dokumentation från bland annat MSB och Malmö Universitet. Krieg har dock inte själv varit i kontakt med dessa myndigheter, än mindre själv begärt ut de handlingar han hänvisat till i artikeln. De enda som begärt ut motsvarande handlingar från dessa myndigheter är Tro och Solidaritets ombudsman Mattias Irving som privatperson samt förbundsstyrelseledamoten Anna Ardin, i egenskap av forskare vid Ersta diakoni visar utdrag från diariet vid respektive myndighet.

Ranstorp, med fler forskare, anmälde Andreas Krieg till Kings College, London, där Krieg har sin huvudsakliga forskning förlagd för granskning. Efter detta har Krieg bett Ranstorp om ursäkt för texten och låtit avpublicera den på den regimtrogna turkiska sidan Politics Today.

Anklagelseakten från Krieg mot Ranstorp finns dock kvar intakt på al Jazeera, i den arabisktalande kanalen.

Relaterat: Så har informationskriget mot Sverige inletts

De kraftiga reaktionerna från Cage UK och al Jazeera på behandlingen av Assange sticker ut. Mediehus och plattformar som sällan avviker från omsorgen av anhängare till det Muslimska brödraskapet och andra extrema organisationer. Och som inte i andra sammanhang försvarar den universella yttrandefriheten såsom den definieras i FN-stadgan. 

Men samtidigt måste frågan resas om vad egentligen Assange roll är och vilka eventuella brott han begått. Vari han utgör ett hot mot någon. Eller en möjlighet för någon. Även i det skick han nu tycks befinna sig i.

Assange är, om mediernas återgivning är korrekt,  idag en spillra av sitt forna jag. Han kan orimligen längre utgöra något större eller omedelbart hot mot någon. 

Hela Assanges resa i svenska och amerikanska rätsssystem, där en del lojaliteter och intressen har bytt fot och sida ett antal gånger, och där stödet till Assange mer och mer kan kopplas till Brödraskapet, Qatar och Ryssland är i sig något som skulle behöva en mer omfattande genomlysning.

Och där jag själv bara har en enda fråga kvar till honom numera:

Vad var det som du och Peter Weiderud, då ordförande för Tro och Solidaritet, egentligen hade på ritbordet när du valde att besöka Stockholm 2010. Vad det var som du såg vid den tidpunkten. Eller kan ha sett. Där mycket tycks ha börjat.

Weiderud, eller för den del någon annan representant för Tro och Solidaritet som var med i era samtal eller de samtalen som fördes, lär inte vilja besvara den till mig. Återstår bara hoppet till dig.

Relaterat: Assange och Broderskap – En kärlekshistoria

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se