FLASH: Akademiskt upprop mot Norell har tydlig koppling till Muslimska Brödraskapet

Initiativtagaren till det akademiska upprop med kritik mot MSB:s och Magnus Norells förstudie om Muslimska Brödraskapet, Emin Poljaveric vid Teologiska instutitionen vid Uppsala Universitet, har andra kopplingar som han inte är lika öppen med. Han undervisar även vid universitetet i Qatar. Qatar är, vilket är allmänt känt, Muslimska Brödraskapets egen bank sedan de tvingats under jorden i Egypten. Universitetet i Qatar är långt ifrån självständigt dess regerings politik och andra relationer.

I El Monitor redovisas ingående de ekonomiska transaktioner samt roll som personlig bankman under de senaste åren och det är orimligt att ens fundera på om Poljaveric skulle föra en annorlunda linje än att vara Quatars regering trogen. Att försvara Brödraskapets intressen.

När Rashid Musa, ordförande för Sveriges Unga Muslimer som nyligen förlorat statsbidragen för att de haft för nära relation med Brödraskapet men på andra grunder än MSB förstudie (som inte var publicerad när MUCF beslut togs) och andra kritiserar Norell för bristande vetenskaplig kvalitet finns det skäl att, såväl vetenskapligt som journalistiskt, granska dessa röster.

Emin Poljaveric har en tydlig koppling till Brödraskapet genom sin verksamhet vid Qatars universitet. Vi får även förutsätta att alla de religionsforskare, som uttalar sig som experter, är medvetna om Emin Poljaveric koppling samt Qatars roll som Brödraskapets egen bank.

I den bassäng som nu allt tydligare utkristalliseras som Brödraskapets egen lekstuga hittar vi inte bara Emin Poljaveric och Rashid Musa. I badvattnet ser vi även hur professor Mattias Gardell samt doktor Eli Göndör nu simmar med. Att medvetet falla in i kören, och hoppa ner i samma badvatten tillsammans Emin Poljaveric, med hans publikt tillgängliga kopplingar till Brödraskapets egen bank och lärosäte kan inte rimligen vara en överraskning  för dessa. Partnerskapet med Poljaveric är rimligen en i allra högsta grad medveten handling då Gardell och Göndör är, enligt dem själva, experter på området.

Detta väcker även frågan om de böcker som eventuellt kommer komma i ämnet om Brödraskapet. Uppbär dessa direkt eller indirekt finansiering via mellanhänder från Qatar eller Qatars universitet finns det goda skäl att ställa sig skeptisk till dessa såsom starkt censurerade partsinlagor. Vare sig Qatar eller Brödraskapet är kända för sin oberoende forskning eller ett tillåtande mediaklimat.

Ikväll klockan 18:00 gör Magnus Norell sitt enda TV-framträdande innan helgen och kommenterar sin rapport på Ledarsidorna.se´s

“The Ann Heberlein Show”

 

Om författaren

Johan Westerholm
Johan Westerholm
Redaktör och ansvarig utgivare för Ledarsidorna.se. Fd underrättelseofficer med studier i politisk islam. Bott i Stockholm, Madrid, London och Boston men nu landat i Furusund.

Kommentarer

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av det regelverk som Myndigheten för Radio och TV för var tid beslutar om.
Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver i kommentatorsfältet. Dina kommentarer faller under ditt eget ansvar.