Muslimska Brödraskapet: I Rosenbad med egna passerkort

Den åttonde februari gör Anna Carlstedt, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, ett framträdande inom ramen för ”Morgon Forum”. Projektledare är Anna Ardin som vid sidan av sin anställning i Forum – idéburna organisationer med social inriktning även sitter i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet (ToS) förbundsstyrelse. Kopplingarna till Muslimska Brödraskapet, som står i begrepp att bli klassade som terroristorganisation, är besvärande.

Förbundets ordförande, professorn i statsvetenskap Ulf Bjereld, som vid sidan av sin professur och flitiga kommenterande av svensk inrikespolitik, är en av Ship to Gazas främsta företrädare och profilnamn. Ship to Gaza har bland andra Muslimska Brödraskapet som sponsor. Att Ardin har täta och nära kopplingar till Ibn Rushd-sfären är allmänt känt. Som kurskamrat med Omar Mustafa, förbundsrektor, från tiden vid SSU:s Bommersviksakademi står de varandra nära.

En av deltagarna i Morgon Forums seminarium under Ardins ledning är Mohamed Temsemani, ansvarig för tros frågor vid Ibn Rushd, som sedan hans kopplingar till Muslimska Brödraskapet uppmanats av Miljöpartiet i  Stockholmsregionen att lämna sitt politiska uppdrag. Temsemani har vägrat.

USA:s nya administration står för närvarande, av lätt insedda och legitima skäl, i begrepp att klassificera Muslimska Brödraskapet som terroristorganisation. Trump’s National Security Advisor vill lista organisationen på USA:s finansdepartements lista över terroristorganisationer. Brödraskapet är klassificerat som terrororganisation sedan 2013 i sitt ursprungsland, Egypten. Ledarsidorna.se har själv träffat de tortyroffer som Brödraskapet lämnat efter sig i sin “frälsning”.

Anna Carlstedt, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, är numera att betrakta som att hon är etablerat sig  under Muslimska Brödraskapets påverkanssvär och paraply. Seminariet är att betrakta som det slutgiltiga kvittot. Kopplingarna är för många för att bortse ifrån. Kopplingar som genom Ardin och Carlstedt har en gräddfil direkt in i Kulturdepartementet och därmed tillgång till statsministerns öra och agenda.

Ett Brödraskap som står i begrepp att, med viss rätt, slutligen bli klassat som den terroristorganisation det är, i vars stadgar ett utplånande av staten Israel finns med, står idag på tröskeln till Rosenbad. Med egna passerkort.

 

Om författaren

Johan Westerholm
Johan Westerholm
Redaktör och ansvarig utgivare för Ledarsidorna.se. Fd underrättelseofficer med studier i politisk islam. Bott i Stockholm, Madrid, London och Boston men nu landat i Furusund.

Kommentarer

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av det regelverk som Myndigheten för Radio och TV för var tid beslutar om.
Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver i kommentatorsfältet. Dina kommentarer faller under ditt eget ansvar.