NOTIS: Återvändarna från IS ännu inte etablerade på sin arbetsmarknad

”Dödspatrullen” misstänks ligga bakom flera mord i Stockholmsområdet. I gruppens kärna ingår fyra män på 20-21 år som har ett enormt våldskapital. Två av de fyra sitter häktade misstänkta för grovt narkotikabrott och anses av källor i den kriminella miljön vara försvagade, vilket gör dem till lättare måltavlor för deras fiende. Runt kärnan finns ett tiotal unga män mellan 20-30 år. Men det finns ytterligare element med ännu större våldskapital än vad som tidigare rapporterats.

– Prislappen ligger på några hundra tusen upp till en halv miljon när det gäller likasinnade, säger Leif GW Persson i SVT ”Veckans brott”.

Utvecklingen är inte ny utan har funnits under en period. Vad som tillkommer är gruppen återvändande från IS. Dessa har ett ännu högre våldskapital och håller nu på att återetableras i sina forna hemmiljöer. Järvafältet, framför allt Rinkeby-Tensta-Husby är en sådan. Hisingen i Göteborg och Vivalla i Örebro är andra.

När dessa var enrollerade i IS var de ofta i stridande förband. De stridande förbanden hade en överrepresentation av ”Foreign Fighters”. De som åkte till konflikthärden hade redan innan de åkte ett överintresse av hänsynslöst våld. I källarlokaler satt många av dessa och utbytte filmer och bilder på avrättningar och andra våldshandlingar på rena rekryteringsmöten.

Denna grupp av unga män glider, och har tidigare glidit, mellan religiös fanatism och klan-orienterad kriminalitet.

Dessa återvändare har ännu inte fullt ut återetablerats utan rör sig i samhällena utan egentlig sysselsättning, och framför allt ligger de under polisens radar idag. Straffen för terrorresor är dessutom låga, två år, och de brott de kan ha begått i konflikten är svåra eller omöjliga att bevisa. Det är inte osannolikt att på gator och torg i de särskilt utsatta områdena finns personer som gjort sig skyldiga till brott med ett högre straffvärde än att ha åkt ner till IS. Två års fängelse är sannolikt för kort tid för att rehabilitera dessa under kontrollerade former om de nu skulle kunna lagföras för detta. Polisens, och Säpos, resurser är redan idag under stark press med det ökande antal mord och våldtäkter som rapporterats i media.

Anmälningarna om sexuella övergrepp prioriteras bort när polisens få resurser läggs på mord och mordförsök. Med den situationen som är i dag finns det dock ingen möjlighet att hinna med både mord och våldtäkter, menar han. En del av problemet beror på att det ofta är samma utredare som har hand om dessa grova brott. I flera fall handlar det om utredare som tidigare bara hade sexualbrott på sitt bord, men på grund av resursbrist nu måste jobba med annat också.

– Det är svårt att förklara varför våldtäktsärenden läggs på hög, men de andra brotten är ännu allvarligare. Det är två onda ting som vi måste välja mellan, sade Torgny Söderberg, sektionschef för utredningsenheten på Stockholmspolisen, tidigare till SVT.

Det är mer en frågan om tid innan de etablerar sig på den enda arbetsmarknad som de har en adekvat kompetensprofil för. De kommer då ställa sina tjänster till förfogande med de konkurrenssituationer som kommer uppstå då. Denna marknad följer inte övriga marknadslagar med prispress för att konkurrera om kunderna utan konkurrenter förpassas från denna verksamhet med något mer handfasta metoder. Inte sällan syftande till egen marknadsdominans på permanent basis.

 

Om författaren

Johan Westerholm
Johan Westerholm
Redaktör och ansvarig utgivare för Ledarsidorna.se. Fd underrättelseofficer med studier i politisk islam. Bott i Stockholm, Madrid, London och Boston men nu landat i Furusund.

Kommentarer

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av det regelverk som Myndigheten för Radio och TV för var tid beslutar om.
Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver i kommentatorsfältet. Dina kommentarer faller under ditt eget ansvar.