NOTIS: Bilden av Sverige förändras

Featured Video Play Icon

Tim Pool, ansvarig för podden @TIMCAST, kommenterar Svenska Institutets demokratiska handlag med att blockera ut 12 000 Twitterkonton som följare. Många av dessa var sannolikt inte ens medvetna om att de blev blockerade utan bedömdes av Svenska Institutet som våldsbejakande och neo-nazistiska. 

För Svenska Institutet har genomslaget för bilden av Sverige varit en succé. Men bilden av succén var nog inte den som vare sig utrikesminister Margot Wallström eller kabinettsekreterare Annika Söder planerat för. Fram träder bilden av ett land som präglas av åsiktsregistrering, censur och antisemitism. Israels ambassadör var en av de som föll inom Svenska Institutets definition om vilka som skulle undantas från den grundlagsskyddade informationsfriheten.

Även om Svenska Institutet nu raderat de tre blockeringslistor de haft själva har dessa återskapats varför en rättslig prövning är fullt möjlig att genomföra. Svenska Institutet hävdar att de har lagstöd för sin gallring då informationen varit “tillfällig och av ringa värde” enligt sina egna föreskrifter. Men. Svenska Institutet raderade denna offentliga handling – först efter den begärts ut vilket Lars Wilderäng uppmärksammat. Svenska Institutet, en myndighet under Utrikesdepartementet, visar uppenbara tecken på att vilja sopa igen spåren efter sig. Med magert resultat.

Svenska Institutet är utrikesminister Margot Wallströms ansvar. Hon förväntas, då Utrikesdepartementet både är en myndighet och ett departement, detaljstyra Institutet mer än vad andra ministrar tillåts göra med sina myndigheter. Det finns stöd för detta i bland annat Konstitutionsutskottet eftersom UD förutsätts koordinera alla de verktyg som finns i den utrikespolitiska verktygslådan för en effektiv och fokuserad utrikespolitik.

Det är nödvändigt med en rättslig prövning samt eventuellt att Konstitutionsutskottet tar ett eget initiativ. Det är ingen hemlighet att kabinettssekreterare Söder är besatt av bilden av Sverige. Nu vet vi vilken bild som sätts. 

Vilken roll UD haft i skeendet, som har en parallell med när utrikesministern lät blockera ut följare på Twitter men sedan tvingades backa,  bör vara av allmänintresse.

 

 

Om författaren

Johan Westerholm
Johan Westerholm
Redaktör och ansvarig utgivare för Ledarsidorna.se. Fd underrättelseofficer med studier i politisk islam. Bott i Stockholm, Madrid, London och Boston men nu landat i Furusund.

Kommentarer

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av det regelverk som Myndigheten för Radio och TV för var tid beslutar om.
Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver i kommentatorsfältet. Dina kommentarer faller under ditt eget ansvar.