NOTIS: Dödsskjutningar klaras inte upp

Vad beror egentligen den exceptionellt höga nivån av skjutningar med dödlig utgång på i just Sverige?

Lite kalla siffror: Det sker fyra gånger fler skjutningar med dödlig utgång per capita i Sverige jämfört med i Tyskland och i absoluta tal sker fler skjutningar i Sverige än i alla våra nordiska grannländer sammantagna. Vi ligger 1,3 gånger över de danska siffrorna och hela sex gånger över de norska. Inte förvånande är våldet koncentrerat till de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Signifikativt för det svenska våldet är också den jämförelsevis låga medelåldern på förövarna – en ålder som oroväckande nog tycks gå ned år från år.

Det finns vissa givna vetenskapligt fastställda förklaringar till varför våldsbrottslighet förekommer, såsom fattigdom, en relativt sett hög koncentration av yngre män, liksom en kulturell komponent, bland annat i termer av en hög andel av inflyttade människor med rötter i Mellanöstern och Nordafrika, men inget av detta tycks helt och hållet förklara den särskilt höga nivån av skjutningar i just Sverige.

I en intervju med P1 Morgon vill polismannen och doktorn i sociologi, Amir Rostami, lägga ytterligare en anledning till att situationen är särskilt alarmerande i just vårt land:

”En annan förklaring till att skjutvapenvåldet ökar kan vara att allt färre skjutningar klaras upp. Nationellt klaras runt 50 procent av skjutningarna upp och i storstäderna klaras bara runt 25 procent upp”

Här finns det alltså stora skillnader mellan Sverige och jämförbara länder i Europa. I Tyskland ligger uppklarandegraden på strax under 90 procent och i Finland på strax över 90 procent. I de svenska storstäderna är det alltså endast en fjärdedel av alla skjutningar som klaras upp. Tittar man på uppklaringsprocenten rent historiskt kan man konstatera att även i Sverige låg uppklaringsprocenten på 90 procent fram till 2001.

Den höga våldsnivån i Sverige skulle alltså kunna sänkas betydligt med hjälp av effektivare polisiering, längre strafftider, utvisningar och avskaffande av straffrabatt för yngre brottslingar. Ju fler yngre brottslingar, desto mer och grövre våld. Enligt Rostami är det 11 gånger vanligare att en svensk person mellan 15 och 29 drabbas av skjutvapenvåld än vad fallet är i Tyskland. Sverige måste helt enkelt ”EU-anpassa” sina rättsvårdande aktiviteter.

Det behövs också mer forskning på området för att förstå varför Sverige är så mycket mer drabbat än sina grannländer. Amir Rostami:

Det tror jag är rätt väg att gå. Skjutningar är ingen social fråga, det är främst en polisiär fråga. Vi kommer inte bort från att uppklaringsgraden på skjutvapenvåldet och framförallt det dödliga skjutvapenvåldet måste gå upp.”

Som det är nu lägger polismyndigheten utredningar av grova våldtäkter och sexualbrott på hög, eftersom mord och våldsbrott kopplade till gängmiljö äger prioritet. Det riktigt allvarliga är att man inte klarar upp den prioriterade brottsligheten heller.

 

Erik van der Heeg

 

 

Kommentarer

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av det regelverk som Myndigheten för Radio och TV för var tid beslutar om.
Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver i kommentatorsfältet. Dina kommentarer faller under ditt eget ansvar.