NOTIS: En klassisk svensk “kissa i blöjan” – lösning

Fack- och arbetsgivarorganisationer har inlett diskussioner om något de kallar etableringsanställning för att nyanlända ska kunna integreras på arbetsmarknaden.

Arbetsgivarsidan vill kunna anställa till en låg lön som sedan ska ge rätt till ett bidrag direkt till den anställda från staten. Det förslag som diskuteras är att den nyanlände får en lön på 8 000 kronor per månad med slopad arbetsgivaravgift som kompletteras med ett statligt bidrag på lika mycket.

Det är mycket möjligt att detta förslag kan skapa arbetstillfällen men då arbetsgivaravgifterna slopas så slopas även pensionsavsättningarna. Vare sig fack- eller arbetsgivarorganisationerna tycks anse att det framtida pensionssystemet behöver särskild uppmärksamhet.

Att förslaget kommer från fackförbundet IF Metall är ingen slump. Förutom att de är löneledande i form av att leva mitt i exportindustrin är IF Metall det fackförbund som har den bästa förståelsen för arbetsmarknadens utveckling. Lösningen ligger nära den tyska varianten som har inneburit en skattesubventionerad avautomatisering av industrin för att få fram lärlingsplatser i tillräcklig omfattning. Men det finns ett stort men.

Förslaget riskerar att bli en klassisk svensk “kissa i blöjan” – lösning. En del problem löses eventuellt för stunden, de stora system- och målkonflikterna rullas över på våra barn och barnbarn som tvingas ta hand om ett havererat pensionssystem.

 

Om författaren

Johan Westerholm
Johan Westerholm
Redaktör och ansvarig utgivare för Ledarsidorna.se. Fd underrättelseofficer med studier i politisk islam. Bott i Stockholm, Madrid, London och Boston men nu landat i Furusund.

Kommentarer

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av det regelverk som Myndigheten för Radio och TV för var tid beslutar om.
Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver i kommentatorsfältet. Dina kommentarer faller under ditt eget ansvar.