NOTIS: En obehaglig Svensk Kyrka

Svenska Kyrkans biskop i Stockholm, Eva Brunne, att hon som biskop var tacksam över Stefan Löfvens ansvarstagande. Ett tydligt politiskt ställningstagande i tjänsten.

Jag själv gick ur Svenska kyrkan för många år sedan när det blev klart att Antje Jackelén skulle bli ärkebiskop. Kyrkans ledning är idag starkt politiserad trots att vi i Sverige har en tradition av att religion är en enskild angelägenhet.

Under Antje Jackelén har Svenska Kyrkan blivit en allt tydligare politisk och aktivistisk aktör som även intervenerar i utrikespolitiken. Kyrkans engagemang i det så kallade KAIROS-uppropet är bara ett exempel. Svårigheterna att fördöma det folkmord som pågår på kristna i Libanon och som utförs främst av sunnimuslimer är ett annat exempel.

Eva Brunnes besked till sina stiftsmedlemmar är i sammanhanget logisk. Kyrkan har under lång tid varit missnöjd med sin undanskymda plats och vill på allvar utmana vår sekulära stat. Att tro skall tränga undan demokratiska och liberala värden. Det är i religionen som identitetspolitiken föds. Och därmed konflikterna. Alla religioner, främst de abrahamitiska, hävdar en ensamrätt på hur världen skall organiseras och i alla religioner blir kvinnorna de största förlorarna om religionerna får företräde i sina mest ortodoxa och konservativa tolkningar. Att ens släppa in dessa tolkningar torde vara omöjligt för en svensk kyrka. Men det är det inte.

Att blanda religion och politik har aldrig varit en god idé. Bägge krafterna strävar efter att definiera hur samhället skall organiseras och även om jag är socialdemokrat, av ett sekulärt och lite träigt snitt, så kan jag konstatera att när socialism eller marxism blandas med religion uppstår något väldigt obehagligt. Dessa bägge rörelser förstärks då i sina respektive inneboende sektmentaliteter.

Religion och politik skall hållas åtskilda. Så enkelt är det. Eva Brunne, en av den Svenska Kyrkans högsta och därmed ”heligaste” företrädare, gav uttryck för exakt motsatsen vilket säger en hel del om hur obehaglig den svenska kyrkan nu blivit.

 

Om författaren

Johan Westerholm
Johan Westerholm
Redaktör och ansvarig utgivare för Ledarsidorna.se. Fd underrättelseofficer med studier i politisk islam. Bott i Stockholm, Madrid, London och Boston men nu landat i Furusund.

Kommentarer

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av det regelverk som Myndigheten för Radio och TV för var tid beslutar om.
Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver i kommentatorsfältet. Dina kommentarer faller under ditt eget ansvar.