NOTIS: Ett kluvet moderat parti inför 2018

På en månad fixade Ulf Kristersson skadorna efter Moderaternas kursbyte i våras. Den nye Moderatledaren har också krossat Centerns drömmar om att leda Alliansen: M är nu mer än dubbelt så stora som C rapporterar SvD efter att ha analyserat den senaste Sifo-mätningen. Men det finns mer att säga om tendenserna i svensk politik. Och kanske framför allt om opinionsmätningarna. Dessa har aldrig varit osäkrare.

SvD/Sifo redogör inte för svarsfrekvensen men är i gott sällskap med alla andra medier. Svarsfrekvensen är annars avgörande i all statistik för att värdera relevansen i undersökningen. Det som är besvärande för alla institut är de stora skillnader som instituten uppvisar. På ”Poll of polls” vägs alla samman vilket då kan bli den mätning där tendenser kan anas.

Innan några slutsatser kan dras bör dessutom ett antal parametrar vägas in i  sammanvägningen:

  • Moderaterna skördar nu frukterna av en Kristersson-effekt och lockar tillbaka väljare som tidigare gått till både C och SD. Detta i sig borde inte vara möjligt då detta är två olika väljarkategorier. C är mer av Ayn Rands libertariism samtidigt som SD är mer av nationalkonservativt. Rörelserna indikerar att moderaternas kluvenhet inte på något sätt är borta, tvärtom kommer partiet dras med att slitas mellan liberalkonservativa och socialkonservativa. Detta kommer bli svårt att hantera i en ny parlamentarisk situation efter valet 2018
  • Moderaterna har nu i praktiken tagit en blåkopia på Sverigedemokraternas skol- och utbildningspolitik
  • S och M har anammat mycket av SD:s migrationspolitik som den såg ut 2014
  • SD har skapat sin egen kris med den form av ”ny-diplomati” som riksdagsledamöterna Pavel Gamov (nybliven politisk vilde i riksdagen), Martin Kinnunen och Marcus Wiechel praktiserar. Partiet är i allra högsta grad omoget i internationella relationer och bidrar till instabilisering istället för stabilisering i multilaterala relationer. Den osäkerhet detta skapar ökar risken för ökat flyktingtryck mot Sverige istället för tvärtom. En anomali för ett migrationskritiskt parti
  • SD har även blivit en blåkopia av Socialdemokraternas utrikespolitik när de driver på för ett erkännande av ett fritt Kurdistan. Ett erkännande av ett fritt Kurdistan kommer få samma stabiliserande effekt som när regeringen erkände Palestina. Sverigedemokraternas utrikespolitik är i praktiken till förväxling likt socialdemokraternas där bägge i dagsläget i grunden även vill erkänna Västsahara. Polisario, som gör anspråk på detta, är en av Al Qaidas viktigaste allierade i Nordafrika. Sverigedemokraterna allierar sig därmed med destabiliserande krafter samt med kurdiska PKK som står för merparten av transporterna av heroin till Europa. Ett heroin som byter ägare bara 250 meter från Martin Kinnunen och Marcus Wiechel arbetsplats i riksdagen.
  • SD har fortfarande stora problem med sin riksdagsgrupp och kommer under innevarande mandatperiod slå nytt svenskt rekord i politiska vildar. Detta kan verka avskräckande för tveksamma väljare.

Inget opinionsinstitut klarar heller av att mäta andelen ”shy voters”, väljare som säger en sak men tycker en annan. En effekt som, om den läggs vid sidan av bortfallet, skapar en mycket stor osäkerhet.  Opinionsinstituten är i allra högsta grad delaktiga att skapa just denna osäkerhet med den utfrågningsteknik som tillämpas.

Jag själv är med i en av telefonpanelerna, mer för att själv skapa mig en uppfattning av utfrågningstekniken. Utfrågningstekniken vittnar, efter kanske fem mätningar, om stora brister hos personalen, det har varit olika utfrågare varje gång. En professionell utfrågare, utbildad vid Försvarsmaktens Förhörsledarcentrum eller Polishögskolan skall aldrig låta egna preferenser slå igenom i någon form. Inte ens när frågan ställs eller svar erhålls. Denna kvalitet genomsyrar inte minst ett av de “etablerade” opinionsinstituten. Ett institut som av bland annat Sveriges Radio anses vara det absolut mest framstående efter SCB. SCB är det enda som konsekvent redovisar bortfallsfrekvensen och som även medger att den höga bortfallsfrekvensen är ett problem. Läggs “vill ej uppge” partipreferens till det antal som inte går att nå hamnar SCB på bortfall uppemot 40 procent vilket i normal statistik gör det omöjligt att publicera.

I tre av fem mätningar så styrde utfrågaren, sannolikt omedvetet, resultaten genom att humma uppmuntrande vid ”rätt svar” eller dra ut på tiden någon tiondels sekund eller säga ett avmätt ”jaha” vid ”fel svar”. Trots att jag är öppet socialdemokrat, medlem i partiet, så kände jag ett obehag vid samtliga tre utfrågningar där detta beteende var särskilt tydligt när jag skulle uppge partipreferens. Jag väljer numera att avstå från frågor om partipreferens och svara ”vet ej” eller ”vill ej uppge”. Bristerna på professionalism hos det institut som jag har erfarenhet av efter telefonutfrågningar efter fem olika utfrågare delar jag med flera.

Tendenserna är dock rätt klara i den senaste Sifo-undersökningen samt i den sammanvägda mätningen. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet delar stora delar väljargrupper vilket borde vara en omöjlighet. Bilden av ett kluvet moderat parti blir tydlig, annars skulle inte väljare gå tillbaka till Moderaterna från det kanske mest libertarianska partiet och det mest nationalkonservativa partiet samtidigt. Att prata om ett samlat moderat parti är sannolikt att dra för stora växlar.

Det enda som är säkert är att svensk politik nu kretsar kring tre partipolitiska poler; S, M och SD. Resterande partier är mest att betrakta som birollsinnehavare på den politiska teaterscenen varav några sannolikt riskerar att 2018 lämna den politiska pjäsen.

 

Om författaren

Johan Westerholm
Johan Westerholm
Redaktör och ansvarig utgivare för Ledarsidorna.se. Fd underrättelseofficer med studier i politisk islam. Bott i Stockholm, Madrid, London och Boston men nu landat i Furusund.

Kommentarer

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av det regelverk som Myndigheten för Radio och TV för var tid beslutar om.
Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver i kommentatorsfältet. Dina kommentarer faller under ditt eget ansvar.