NOTIS: Finansministerns indikatorer otillräckliga

Magdalena Andersson presenterar indikatorer på hur ekonomin utvecklas mer långsiktigt.

De 15 indikatorerna:

Ekonomiska mått:

 • BNP per capita
 • Sysselsättningsgrad
 • Arbetslöshet
 • Hushållens skuldsättning
 • Maastrichtskulden

Miljömässiga mått:

 • Luftkvalitet
 • Vattenkvalitet
 • Skyddad natur
 • Kemikaliebelastning
 • Utsläpp av växthusgaser

Sociala mått:

 • Låg ekonomisk standard
 • Självskattad allmän hälsa
 • Utbildningsnivå
 • Mellanmänsklig tillit
 • Nöjd med livet

Redan på de finansiella måtten finns det goda skäl att ifrågasätta finansministerns prioriteringar. Ett samlat begrepp, grad av egenförsörjning, skulle ge en i allt väsentligt mer rättvisande bild av situationen på arbetsmarknaden. Den del som inte utgörs av bidrag eller subventioner i olika omfattning. Grad av missmatchning en annan, där graden mäts i hur mycket tid och resurser som krävs för att arbetskraften bättre skall motsvara arbetsmarknadens behov.

En bortglömd parameter är, utöver detta, vår grad av självförsörjning av energi och livsmedel. Det ger en långsiktig indikation på hur hållbart vårt samhälle är om kris uppstår i vår omvärld.

 

Om författaren

Johan Westerholm
Johan Westerholm
Redaktör och ansvarig utgivare för Ledarsidorna.se. Fd underrättelseofficer med studier i politisk islam. Bott i Stockholm, Madrid, London och Boston men nu landat i Furusund.

Kommentarer

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av det regelverk som Myndigheten för Radio och TV för var tid beslutar om.
Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver i kommentatorsfältet. Dina kommentarer faller under ditt eget ansvar.