NOTIS: Grupp mot grupp och snoppar som blöder

Unga Klara blev den första nationella scenen i sitt slag rapporterade SVT den 12 september i år. Med en budget som motsvarar 100 000 vårdtimmar för LSS – behövande och Unga Klaras verksamhet blir regeringens prioritering i budgetarbetet tydligare.

– Unga Klara är kända både nationellt och internationellt för sitt sätt att arbeta utforskande och nyskapande. På många sätt lever de upp till, med råge, det som krävs för att kunna utses till en nationalscen för barn- och ungdomsteater, säger kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP).

Teatern, med säte i Kulturhuset i Stockholm, grundades 1975 av regissören Suzanne Osten, som fram till 2014 var teaterns konstnärliga ledare. Osten har under åren haft som mål att göra Unga Klara till en nationell scen. Uppdraget innebär att Unga Klara blir den första teatern med ett renodlat barn- och ungdomsuppdrag som nationell institution.  Det statliga stödet till verksamheten beräknas uppgå till 16,2 MSEK under 2018 och därefter 15,4 MSEK per år enligt uppgifter i DN.

Beloppet 15,4 MSEK per år skall sättas i relation till lönekostnaden för personal till LSS-behövande. Medellönen för en undersköterska i Sverige ligger på ca. 20 000 kr. Timlön brukar ligga mellan 120 och 130 kr med några års erfarenhet. Generellt kan man säga att löner är något högre i städer där efterfrågan är som störst. Grovt räknat räcker det belopp som Unga Klara får i statsbidrag till 100 000 vårdtimmar för LSS-behövande.

För de medel som Unga Klara uppbär sätts bland annat pjäsen ”Snoppen blöder” upp. ”Snoppen blöder” är en transterapipolitisk chakraritual av och med Tvillingskapet. Efter föreställningen bjuder Unga Klara in till ett ”kreativt häng”. Tvillingskapet sätts upp av Kvalitetsteatern och erhåller även stöd av Kulturrådet och Göteborgs stad. Kvalitetsteatern erhåller även direktbidrag från bland annat Allmänna Arvsfonden. Riksdagsåret 2015/16 delade Allmänna Arvsfonden ut 1 469 000 SEK till verksamheten.  Allmänna arvsfonden är en svensk statlig fond, instiftad av riksdagen 1928, dit medel tillfaller från de dödsbon som inte har någon arvinge, det vill säga när det varken finns någon släkting närmare än kusin eller något skrivet testamente. Föreningar och andra ideella organisationer kan söka projektstöd ut fonden. Arvsfonden delar ut medel i enlighet med regeringens regleringsbrev för Kammarkollegiet.

Styrkan i samhällskontraktet, det sociala kontrakt som håller demokratier samman, avgörs av hur det politiska ledarskapet och den exekutiva makten fördelar våra gemensamma resurser. Kultur ställs mot vård och omsorg. Försvarsutgifter ställs mot pensioner.

Unga Klaras samlade verksamhet med pjäser som “Snoppen blöder” ställs mot, i praktiken, 100 000 vårdtimmar för Försäkringskassan att fördela till behövande barn. Verksamheten som uppträder där finansieras dessutom vid sidan av medel från Allmänna Arvsfonden som styrs av regeringen genom regleringsbrev till Kammarkollegiet.

Det är regeringen som för var tid avgör vilka samhällsbehov som väger tyngst. Snoppar som blöder eller något annat angeläget behov.

 

Om författaren

Johan Westerholm
Johan Westerholm
Redaktör och ansvarig utgivare för Ledarsidorna.se. Fd underrättelseofficer med studier i politisk islam. Bott i Stockholm, Madrid, London och Boston men nu landat i Furusund.

Kommentarer

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av det regelverk som Myndigheten för Radio och TV för var tid beslutar om.
Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver i kommentatorsfältet. Dina kommentarer faller under ditt eget ansvar.