NOTIS: Lever SVT upp till villkoren i sändningstillståndet?

Den 37-årige mannen och Kriminalvården har anmält varandra efter det misslyckade utvisningsförsöket till Jordanien. Mannen hävdar att han blev slagen med batong rapporterar SVT. SVT rapportering begränsas dock till den utvisades perspektiv.

Mannen hävdar att han sagt till Kriminalvården att han inte frivilligt skulle lämna Sverige.

– Jag sa till dem att jag kan inte frivilligt bestämma mig för att gå med på att lämna mina barn och bara gå. Om det är viktigt att jag reser (utvisas) ge mig medicin som söver mig och sedan kan ni slänga mig till Jordanien. Men jag vill inte resa och bara lämna mina barn bakom mig. Det skulle göra så ont i mitt hjärta.

I SVT sändningstillstånd framgår att nyhetsförmedling och samhällsbevakning ska ha olika perspektiv, så att händelser speglas utifrån geografiska, sociala och andra utgångspunkter. Kriminalvården vill inte kommentera ärendet med hänvisning till den pågående polisutredningen. Men det finns ändå mer att säga än att rapportera om endast den avvisades version för att balansera bilden bättre.

När en asylsökande får avslag på sin asylansökan och inte frivilligt lämnar landet kan Migrationsverket överlämna ärendet till polisen. Polisen säkrar att ärendet blir verkställbart och gör sedan en transportbeställning till Kriminalvården. Kriminalvården planerar resan och bemannar med lämpligt antal transportpersonal samt eventuell medicinsk personal och poliser vid förhandlingssituationer.

För att resan ska kunna genomföras kan situationen kräva att transportpersonalen använder vissa tvångsmedel, till exempel att fysiskt föra personen framåt eller hålla i personen. Kriminalvårdens rätt att använda tvång grundar sig framför allt på bestämmelser i brottsbalken men även andra lagrum som redovisas i SOU:2011:7, kapitel 16, Kriminalvårdens möjlighet att använda våld och annat tvång vid transporter. Mannens begäran om att bli sövd är inte möjlig i enlighet med de lagrum som finns i brottsbalken.

Att beställa en resa som enligt uppgift i SVT kostat 650 000 SEK tillhör inte normalfallen vid utvisning. Det måste föreligga särskilda skäl för detta. Vilka skäl anges inte varför SVT perspektiv, den utvisade mannens, får stå i praktiken oemotsagt.

Samtidigt är de kriminalvårdare som arbetar på Kriminalvårdens Transportenhet handplockade för tjänsterna. Dessa är erfarna och utbildade för att hantera människor i kris med i första hand ett lågaffektivt bemötande. Även om de har stöd i Brottsbalken och häkteslagen för att kunna använda viss form av tvångsmedel innebär det inte att tvångsmedel, samt våld, någonsin kan användas om det inte kan motiveras.  Transportenheten anses dessutom vara en av de mest attraktiva enheterna vid Kriminalvården att tjänstgöra vid varför de kan kosta på sig att sätta höga krav på att anställa erfaret och psykiskt stabila medarbetare.

 

Om författaren

Johan Westerholm
Johan Westerholm
Redaktör och ansvarig utgivare för Ledarsidorna.se. Fd underrättelseofficer med studier i politisk islam. Bott i Stockholm, Madrid, London och Boston men nu landat i Furusund.

Kommentarer

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av det regelverk som Myndigheten för Radio och TV för var tid beslutar om.
Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver i kommentatorsfältet. Dina kommentarer faller under ditt eget ansvar.