NOTIS: Överrullningseffekterna på kommunerna allt tydligare

Kungsbacka kommun tar liksom övriga kommuner i landet emot ett antal nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd och ska ordna boende för dessa personer. Men utifrån bostadsbristen har kommunen 2016 och 2017 inte haft möjlighet att ta emot nyanlända i den takt som de är ålagda av Migrationsverket rapporterar SVT. Det är nu, 2017-2018 som  överrullningseffekterna blir tydliga. Effekter med långt gående konsekvenser.

– Situation är rent av förfärlig. Vi hinner inte hitta boenden till alla som behöver. Jag vet ärligt inte vad vi ska göra för att lösa det, säger Hans Forsberg, kommunalråd Kungsbacka kommun.

Erfarenheterna visar dock att de kommunplacerade som hamnar i den situation som Kungsbacka erbjuder inte kommer finna sig i den utan välja andra vägar. EBO, möjligheter till att få bidrag till eget boende, är en sådan.

EBO har i flera fall resulterat i extrem trångboddhet i storstadsregionerna dit migranter söker sig. Dels för att arbetsmarknaden kan vara bättre men även tryggheten i att bo med landsmän. Trångboddheten hos barnfamiljer leder dock ofrånkomligen till svaga studiemiljöer. Med kanske tio personer i en tvårummare blir studiemiljön lidande, ibland kan inte de äldre barnen tillåtas sova i lägenheten nattetid vilket minskar skolnärvaron och ökar risken att rekryteras in i kriminella eller jihadistiska miljöer, de enda som kan erbjuda uppehälle, när tonåringarna driver runt nattetid.

Kungsbacka kan vara den första kommunen som tvingas ta till än extremare lösningar än Staffanstorp som Ledarsidorna. se redogjort för tidigare. Men ingen av dessa kommer vara de sista. Slitningarna kommer sannolikt även öka när alla nyanlända, som tvingas in i denna form av boenden, ser på när det byggs bostadsätter som är så pass dyra att ingen har råd att bo i dem.

Men att rulla över kostnader för boende och försörjningsansvar från staten till kommunerna 2017-2018 har även en annan märkbar effekt. Migrationsverkets kostnader för migrationen sjunker och skapar därmed nödvändigt utrymme för reformmoment för regeringen inför riksdagsvalet 2018.

 

 

Om författaren

Johan Westerholm
Johan Westerholm
Redaktör och ansvarig utgivare för Ledarsidorna.se. Fd underrättelseofficer med studier i politisk islam. Bott i Stockholm, Madrid, London och Boston men nu landat i Furusund.

Kommentarer

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av det regelverk som Myndigheten för Radio och TV för var tid beslutar om.
Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver i kommentatorsfältet. Dina kommentarer faller under ditt eget ansvar.