NOTIS: Regeringens inskränkningar i yttrandefriheten liknar Palestinas motsvarande

Svenska massmedier som avslöjar nyheter som skadar Sveriges relationer till andra länder och organisationer ska kunna dömas för spioneri. Det nya brottet utlandsspionage föreslås i en statlig utredning , SOU 2017:70, som nu möter hård kritik.Enligt förslaget ska nyhetsrapportering, som allvarligt skadar Sveriges relationer med andra länder, kunna straffas enligt det nya  brottet utlandsspioneri.Regeringens förslag möter hård kritik från remissinstanserna rapporterar DN. De förändringar som regeringen nu vill införa visar alla kliniska symptom på att ha hämtat in kompetens och inspiration från bland annat Palestina.

Chefredaktörerna för Dagens Nyheter, HD-Sydsvenskan, Dagens industri och Expressen varnar: ”Den föreslagna lagen kan enkelt användas för att erodera den grundval som tryck- och yttrandefriheten är för ett fritt samhälle”.

Sveriges Radio kritiserar att utredningen inte lagt fram ”några autentiska exempel eller påvisbara behov” för att inskränka friheterna. Även Myndigheten för Press radio och tv, Publicistklubben samt Journalistförbundet skriver att det inte finns några starka skäl att ändra grundlagarna.

Det av regeringen framtagna lagförslaget uppvisar likheter med ”Electronic Crimes Act” som Palestinas president Mahmoud Abbas införde via dekret. Palestina har idag inte någon fungerande parlamentarisk församling varför lag stiftas genom presidentdekret. Denna lag har fått oförsonlig kritik av Amnesty International men har inte kritiserats på något sätt av den svenska regeringen. Tvärtom har regeringen ökat biståndet till den Palestinska ledningen. Ledarsidorna.se har så här långt varit den enda media som rapporterat om dessa förändringar.

Även den proposition som nu ligger på riksdagens bord, proposition 2017/18:49, går i denna riktning med förbud mot tillgängliggörande av data för allmänheten.

De föreslagna förändringarna i den svenska Yttrandefrihetsgrundlagen och Tryckfrihetsförordningen visar alla kliniska tecken att ha hämtat inspiration från Mahmoud Abbas motsvarande presidentdekret. En rörelseriktning som fått kraftig kritik från Amnesty International.

 

Om författaren

Johan Westerholm
Johan Westerholm
Redaktör och ansvarig utgivare för Ledarsidorna.se. Fd underrättelseofficer med studier i politisk islam. Bott i Stockholm, Madrid, London och Boston men nu landat i Furusund.

Kommentarer

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av det regelverk som Myndigheten för Radio och TV för var tid beslutar om.
Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver i kommentatorsfältet. Dina kommentarer faller under ditt eget ansvar.