NOTIS: Regeringens rekryteringsproblem

De senaste dagarna har regeringen utnämnt tre nya generaldirektörer. Carin Jämtin för Sida, Peter Eriksson för Skolverket samt Mikael Ribbenvik för Migrationsverket. Samtliga myndigheter har under lång tid haft vakanser på dessa nyckelpositioner.

I Sidas fall avgick Jämtins företrädare i november 2016 men det var känt lång tid innan att en ny person skulle få jobbet. Tjänsten utlystes i god tid, intervjuer och referenstagningar var klara i november men ändock tog det hela sex månader att utse en efterträdare. Under mellantiden har Lennart Båge varit vikarierande generaldirektör. Nära sex månader utan en ordinarie chef för ett statligt verk med en budget på 33,5 MDR SEK är en mycket lång tid trots att regeringen redan 2014 var medvetna om att en ny generaldirektör skulle förordnas i november 2016

När det kommer till Skolverket sträcker sig vakansen så långt tillbaka som till den 13 september då Anna Ekström utnämndes till gymnasie- och kunskapslyftsminister efter Aida Hadzialic avgick en månad tidigare. Åtta månader utan generaldirektör.

Migrationsverket kan sägas utgöra ett särfall men inte desto mindre en lång beslutsprocess för att komma i mål. Mikael Ribbenvik, tidigare överdirektör, gick in som vikarierande den 30 november 2016 då hans företrädare Anders Danielsson gick vidare till Röda Korset  efter att ha avslutat sitt förordnande i förtid. Det tog regeringen fem och en halv månad, eller drygt tjugo regeringssammanträden, att komma fram till att Ribbenvik skulle få ett permanent förordnande.

Det som är uppseendeväckande är de långa tiderna som tjänsterna har varit vakanta. Särskilt Sida sticker ut då regeringen i mer än två år känt till att en ny generaldirektör skulle rekryteras innan den gamle avslutade sitt förordnande men även rekryteringen till Skolverket måste anses ha tagit oproportionerligt lång tid.

En förklaringsmodell, Sida undantaget, är att det rått en oenighet mellan regeringspartierna om kandidat. I Sidas fall skall partierna i stort varit eniga, även i sin tvekan, då Jämtin ofrånkomligen kommer skapa uppmärksamhet kring Sida. Med uppmärksamhet följer oönskad granskning av svenskt bistånd något som regeringen vill undvika i det längsta.

Något som slutligen måste anses vara ett misslyckande för det parlamentariska systemet och riksdagen är att oppositionen, AKA Alliansen, inte pressat på. Chefslösa myndigheter med budgetar i mångmiljardklassen är sällan en bra ledarskapsmodell. Alliansen är med andra ord medskyldiga till ett Sverige som från tid till annan är utan myndighetsledning i flera stora statliga verk delar av tiden.

 

Om författaren

Johan Westerholm
Johan Westerholm
Redaktör och ansvarig utgivare för Ledarsidorna.se. Fd underrättelseofficer med studier i politisk islam. Bott i Stockholm, Madrid, London och Boston men nu landat i Furusund.

Kommentarer

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av det regelverk som Myndigheten för Radio och TV för var tid beslutar om.
Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver i kommentatorsfältet. Dina kommentarer faller under ditt eget ansvar.