NOTIS: Storsjukhusen kan tvingas in i katastrofläge

Featured Video Play Icon

Bristen på vårdplatser är akut på många orter i landet. En av 20 inlagda patienter vårdas nu på ett sätt som innebär att sjukhusen bryter mot de riktlinjer som finns för patientsäkerhet. På många ställen är situationen så allvarlig att patienter riskerar att dö. Det visar SVT:s genomgång. Men situationen är värre än vad SVT beskriver den som. Och hur många som SVT nyhetsredaktions medarbetare avser smeta med brunfärg eller på annat sätt skuldbelägga för att de kommer med dåliga nyheter i alternativa medier.

Under januari och februari hade överbeläggningarna ökat till omkring fem per 100 disponibla vårdplatser, alltså motsvarande fem procent. I praktiken innebär det att patienter vårdas på ett sätt som bryter mot de krav på patientsäkerhet som finns.

I praktiken rapporterar nu SVT samma bild av sjukvården som underskötaren Fredrik Antonsson skrev om i Facebookgruppen ”Rädda vården”. När SVT  ”avslöjade” Fredrik Antonsson och likställde honom implicit med samhällsomstörtande internetsidor som låg hatsidor nära lät det något annorlunda än nu.

Antonsson har inte fått någon ursäkt för att SVT rapporterar exakt samma sak nu som Antonsson varnade för för knappt två månader sedan. Inte heller har SVT betalat ut någon tipsersättning för att Antonsson satte nyhetsredaktionen på spåret. Otack, och brunsmetning, är lönen för hans opinionsbildning.

Men situationen är sannolikt värre än vad både Antonsson och SVT rapporterar. Flera av varandra oberoende källor vid sjukhusen i de större städerna vittnar om att Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, MAS i Malmö samt Karolinska Sjukhuset i Stockholm beräknas gå in i stabsberedskap efter midsommar och katastrofberedskap när de stora semesterperioderna infaller.

Det är nivån över stabsläge. Stabsläge innebär att administrativ personal kallas in för att eventuellt behöva hantera ett ännu värre läge. Katastrofläge. Katastrofläge innebär återkallande av semester, att övertidstak slopas samt andra åtgärder för att bemanna upp sjukvården till en miniminivå.

När, och i vilken form, SVT kommer rapportera om det senare återstår att se. Samt hur många som nyhetsredaktionen kommer att smeta med brunfärg på vägen.

 

Om författaren

Johan Westerholm
Johan Westerholm
Redaktör och ansvarig utgivare för Ledarsidorna.se. Fd underrättelseofficer med studier i politisk islam. Bott i Stockholm, Madrid, London och Boston men nu landat i Furusund.

Kommentarer

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av det regelverk som Myndigheten för Radio och TV för var tid beslutar om.
Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver i kommentatorsfältet. Dina kommentarer faller under ditt eget ansvar.