NOTIS: Tidigare migrationsbeslut måste granskas

Tobias Billström (M) är den politiker som suttit längst på posten som Sveriges migrationsminister. I en intervju öppnar han för en annan verklighetsbeskrivning än den som dagens migrationsminister Morgan Johansson (S) försöker sätta.

Nu talar han för första gången ut sin syn på rådande politik, sedan valförlusten i Sydsvenskan.

”Redan 2012-2013 visste vi som var ansvariga för migrationsfrågorna på justitiedepartementet att allt fler människor samlades i Turkiet som ett resultat av konflikterna i Syrien och Irak. Förr eller senare skulle det ske en väldigt stark inströmning av människor till EU”. 

Billström åskådliggör dessutom som förste politiker hur välfärden och samhällskontraktet hänger ihop med migrationsåtagandena. Som förste politiker men långt ifrån först.

Nationalekonomen Tino Sanandaji och Ledarsidorna.se har i praktiken sedan 2012, när Billström kom till insikt om de stundande volymerna men hållits tillbaka av Fredrik Reinfeldt, varnat för det. Billström vitsordar även för första gången det som Ledarsidorna.se lyckats kartlägga – att all information om de stundande volymerna och systemstressen fanns hela tiden i regeringskansliet. Såväl 2012 som senare 2014 vid regeringsskiftet. Information som blir tillgänglig 2012 i ett regeringskansli försvinner inte utan ett medvetet mänskligt ingripande två år senare. Och inte minst inför den regniga söndagen i september 2015, när Stefan Löfven lovade att inte bygga några murar, så fanns informationen i hans direkta närhet. I justitiedepartementet samt i Statsrådsberedningen. Oavsett vad dagens migrationsminister, Morgan Johansson, påstår.

Detta innebär att Morgan Johanssons påstående, som han än idag vidhåller, att ”ingen kunde förutse” helt enkelt inte kan stämma såvida han inte är analfabet. Morgan Johansson och Anders Ygeman tog över ett justitiedepartement från bland annat Tobias Billström som hade all information. Informationen fanns på departementet vid överlämningen vid regeringsskiftet.

Av den anledningen finns det goda skäl att fortsätta granska Morgan Johanssons agerande samt på vilket sätt hans politiska stab och även representanter för Miljöpartiet hanterade det underlag som fanns på främst migrationsenheten på Justitiedepartementet när de tog över. Miljöpartiet var mycket aktiva i selekteringen av vilket material som slussades vidare i systemet enligt flera oberoende källor placerade i regeringskansliet och statsrådsberedningen. All den information som Billström hade måste därmed ha gallrats ut av en medveten mänsklig hand om Johanssons påståenden skall vara sanna. Frågan är vems medvetna hand det var.

Det finns ett värde i ett ”Blame game”. Att lära av historien så att vi aldrig hamnar i denna situation en gång till. Att ett och annat politiskt huvud rullar på vägen och att fortsatta personliga karriärer i det politiska systemet omintetgörs är ett lågt pris för den kunskapen.

 

 

Vill du vara med och skapa mer av detta? Bli en del av ledarsidorna.se?

Bli då delägare i den emission som nu genomförs i partnerskap med Funded By Me. Insteget är lågt för att kunna hålla en bredd i ägarstrukturen. Ledarsidorna.se drivs av sina läsare och steget från att vara läsare till delägare är kort.

Konsekvensneutrala systemkritiska granskningar som denna är en bärande idé hos Ledarsidorna.se och som vi vill utveckla ytterligare.

 

Om författaren

Johan Westerholm
Johan Westerholm
Redaktör och ansvarig utgivare för Ledarsidorna.se. Fd underrättelseofficer med studier i politisk islam. Bott i Stockholm, Madrid, London och Boston men nu landat i Furusund.

Kommentarer

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av det regelverk som Myndigheten för Radio och TV för var tid beslutar om.
Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver i kommentatorsfältet. Dina kommentarer faller under ditt eget ansvar.