NOTIS: Transportstyrelsen – Annie Lööfs allt otydligare besked fick sin förklaring idag

Transportstyrelsen fattade redan sommaren 2014 beslut om att göra avsteg från myndighetens it-säkerhetsregler. Det skedde över ett år före den skandalomsusade outsourcingen till IBM genomfördes. Uppgifter om avsteget har belagts med sekretess med hänvisning till rikets säkerhet. Men det finns sannolikt andra aktörer, som dåvarande näringsministern, som helst vill dra ett streck över detta.

Efter att DN har konfronterat Transportstyrelsens ställföreträdande generaldirektör Jacob Gramenius med uppgifterna avgår han. Tidigare infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd kommenterar nu uppgifterna om att Transportstyrelsen redan sommaren 2014 gjorde avsteg från it-säkerhetsregler.

– Jag känner inte till det, säger hon till DN.

Stefan Löfven är nöjd med att myndigheten ”städar upp”, rapporterar Expressen.

Skärmavbildning Ingela Bendrots Twitter

Elmsäter Svärds statssekreterare, Ingela Bendrot, är i sådana fall en sådan person som adderas till de som skulle behöva höras av Konstitutionsutskottet men detta kommer sannolikt inte ske då Bendrot inte omfattas av den partiöverskridande överenskommelse som reglerar även före detta statsråds medverkan i Konstitutionsutskottets utredningar vilket Ledarsidorna redogjort för tidigare. Bendrot bedyrar på Twitter att hon inte heller något visste.

Bendrot är idag VD för Ostkustbanan.

Som pikant detalj var Elmsäter Svärds departementschef Annie Lööf. Lööf är ordförande för ett av de partier som önskat se försvarsminister Peter Hultqvists huvud på ett fat. Lööf har dock på senare tid mjukat upp retoriken något vilket fick sitt svar idag. Som Elmsäter Svärds formellt sett överordnade har Annie Lööf varit högst ansvarigt statsråd för det som skett på näringsdepartementet.

Informationen bedömdes i varje fall så pass oviktig att den inte ingick i överlämningsunderlaget till vare sig Lööfs eller Elmsäter Svärds efterträdare, Mikael Damberg (S) respektive den numera före detta ministern Anna Johansson (S). Det som inte var viktigt 2014 har dock utvecklats till att vara avgörande 2017.

Allt detta ökar rimligen Peter Hultqvists möjligheter att sitta kvar som försvarsminister mandatperioden ut.

 

Om författaren

Johan Westerholm
Johan Westerholm
Redaktör och ansvarig utgivare för Ledarsidorna.se. Fd underrättelseofficer med studier i politisk islam. Bott i Stockholm, Madrid, London och Boston men nu landat i Furusund.

Kommentarer

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av det regelverk som Myndigheten för Radio och TV för var tid beslutar om.
Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver i kommentatorsfältet. Dina kommentarer faller under ditt eget ansvar.