NOTIS: Trygghetskommissionens ordförande – “Det svenska är bara barbari”

Förre statsministern Fredrik Reinfeldt träffade under torsdagen, i egenskap av att vara ordförande för Trygghetskommissionen, företagare från utsatta förorter på Järvafältet. Reinfeldt leder Trygghetskommissionen som ska komma med förslag på hur man kan öka tryggheten och förbättra säkerheten för företagarna. Reinfeldt anser att det han upplever väldigt tydligt är en frustration och delvis en liten uppgivenhet över en utveckling som boende och företagare på Järvafältet tycker är väldigt negativ.

Under Fredrik Reinfeldts första mandatperiod som statsminister, 2006, skakades Ronna i Södertälje av bland annat attacker mot den lokala polisstationen och samma utveckling som vi idag ser på bland annat Järvafältet. Reinfeldt åkte 2006 till Ronna för att studera och lära. Reinfeldt ville då inte beskriva Ronna som ett problemområde utan menade bland annat efter besöket sina nya insikter att

“Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån.”  

Trygghetskommissionen är ett initiativ från försäkringsbranschen. Ett initiativ som fyllt det vakuum som uppstått då regeringens särskilt utsedde samordnande minister, Ibrahim Baylan, inte i egentlig mening kommit med några initiativ. Baylan är annars på pappret den mest insatte ministern av alla med god insyn i såväl den antisemitism som växer i de utsatta områdena, klankriminaliteten, de kristnas situation och inte minst förekomsten av hedersrelaterat våld. Baylans prestation begränsas dock av, vilket är väl känt, att socialdemokraterna är rädda för att stöta sig med viktiga väljargrupper i utanförskapsområden. Det är rimligt att anta att det är regeringens passivitet som ligger till grund för att försäkringsbolagen nu tar saken i egna händer.

Såväl brottsutvecklingen som medborgarnas trygghet har försämrats påtagligt under senare tid. Detta framgår tydligt av statistik från Brå. Statistiken visar även att det sker en ökad polarisering av brottsutveckling och tryggheten såväl mellan olika regioner som mellan enskilda bostadsområden.

Samtidigt framträder nya brottstrender vilka medför stora utmaningar för polis och resten av rättsväsendet. Exempel på sådana nya brottstrender är gängkriminalitet i form av stölder, skadegörelse, narkotikabrott, hot, grova våldsbrott och hantering av illegala skjutvapen. Gängkriminaliteten är ofta koncentrerad till utsatta bostads- områden som karaktäriseras av låg tillit, hög grad av social oordning och parallella samhällsstrukturer. Andra aktuella brottstrender drabbar samhället bredare, t.ex. de internationella stöldligornas härjningar och den dramatiska ökningen av bedrägeribrott. Uppdraget är att:

  • Analysera utvecklingen av den brottsrelaterade otryggheten i samhället och identifiera huvudsakliga orsaker och möjliga konsekvenser
  • Analysera utvecklingen av anmälda vardagsbrott, uppklarandegrad och lagföring samt vilka konsekvenser denna utveckling har för otryggheten och tilliten i samhället och för försäkrings­branschen
  • Lägga fram förslag till konkreta åtgärder för att förebygga brottslighet samt åstadkomma högre uppklarandegrad och effektivare lagföring, vilket i förlängningen kan bidra till att minska otryggheten i samhället
  • Belysa vilka möjligheter försäkrings­branschen har att bidra till minskad otrygghet i samhället.

Det som inte framgått är att problemen på Järvafältet, och andra områden, främst vilar på Alliansens beslut men framför allt icke-beslut under perioden från det att Fredrik Reinfeldt besökte Ronna och konstaterade att svenskt var barbari och utveckling kom utifrån. Regeringen Löfvens ansvar för utvecklingen är att inledningsvis ha fortsatt Reinfeldts politik och endast vidtagit åtgärder, eller insett allvaret, först när det är uppenbart eller när situationen blivit för allvarlig. Finansborgarrådet Karin Wanngård (S) i Stockholms stad är ett exempel, om än på kommunal nivå, hur socialdemokraterna haft svårt att hantera utvecklingen på till exempel Järvafältet.

Kommissionens uppdrag ska vara slutfört senast den 1 juni 2018. Uppdraget ska redovisas i en slutrapport.

“Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån.”

 

Om författaren

Johan Westerholm
Johan Westerholm
Redaktör och ansvarig utgivare för Ledarsidorna.se. Fd underrättelseofficer med studier i politisk islam. Bott i Stockholm, Madrid, London och Boston men nu landat i Furusund.

Kommentarer

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av det regelverk som Myndigheten för Radio och TV för var tid beslutar om.
Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver i kommentatorsfältet. Dina kommentarer faller under ditt eget ansvar.