NOTIS: #vistårinte ut framför hot i SVT

Foto: Pierre Ragnehag/SVT

EDIT 2017-12-07:

SVT har nu publicerat en förklarande text om i vilken kontext som den ursprungliga bilden publicerades.

Det publicistiska regelverket, som endast är rådgivande, rekommenderar sådana förklarande texter.  SVT hade kunnat undvika missförstånd genom att ge en förklaring redan i ursprungspubliceringen. 

Då hade det som nu hänt aldrig hänt.

I övrigt är det avsändarens ansvar att förklara sammanhanget vilket #jagärhär gjort först i efterhand. Det är inte avsändaren som avgör om en bild är kränkande eller hotande, det är mottagarens upplevelse.

Slut Edit

 

På tisdagskvällen samlades ett 70-tal demonstranter för att kräva så kallad moratorium, det vill säga en fördröjning av utvisningsbeslut av ensamkommande, i samband med att Stefan Löfven besökte Bollstabruk.

Bakom manifestationen står den rikstäckande rörelsen #vistårinteut som vill stoppa alla utvisningar av ensamkommande barn och unga.

De som deltog i  manifestationen hade med sig en skylt med dödshot som kan tolkas att det riktas mot statsministern.

Det är inte sannolikt att dödshotet är allvarligt menat men det är anmärkningsvärt att de som anordnade manifestationen släpper igenom en sådan. Olaga hot regleras i Brottsbalkens 4 kapitel:

5 § Om någon lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år.

SVT  har låtit publicera bilden utan kommentar eller redaktionellt avståndstagande till det framförda budskapet på skylten. SVT bidrar därmed till att hotet sprids i media och påverkar andra aktörer.

SVT arbetar enligt  demokratiparagrafen  i Radio- och tv-lagen. I femte kapitlets första paragraf stadgas att:

 ”… programverksamheten som helhet präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet.

 

Redaktörens kommentar

Ledarsidorna.se tar avstånd från våld och alla hot mot person, myndighet samt egendom. Bilden publiceras endast för att ge läsaren en kontext och förståelse och har publicerats av Sveriges Television. Sverige kommer inte ha råd med en så mycket hårdare retorik inför valrörelsen 2018.

Syftet med denna notis är att peka på medias ansvar, även aktörer som Public Service, för att dra ner tonläget i debatten.

 

 

Om författaren

Johan Westerholm
Johan Westerholm
Redaktör och ansvarig utgivare för Ledarsidorna.se. Fd underrättelseofficer med studier i politisk islam. Bott i Stockholm, Madrid, London och Boston men nu landat i Furusund.

Kommentarer

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av det regelverk som Myndigheten för Radio och TV för var tid beslutar om.
Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver i kommentatorsfältet. Dina kommentarer faller under ditt eget ansvar.