No Picture

Vad är det SvD egentligen vill dölja?

SvD Ledare, genom Sanna Rayman, går till hårt angrepp mot LO:s Karl Petter Thorvaldsson och Socialdemokraternas Stefan Löfvens resa till Tranås. Men har SvD och Rayman riktigt torrt på fötterna för sin reaktion? Vad är det hon egentligen döljer?No Picture

Minskade statliga resurser riskerar välfärden

Den svenska välfärden kommer behöva mer resurser inför framtiden. Alliansen har, medvetet, omfördelat bördan från staten till kommunerna genom minskning av statsbidrag vilket satt Sveriges kommuner i en på sikt ohållbar situation.


Resursbrist ger inte frivillig deltid

SvD, genom Maria Ludvigsson, menar att jobbskatteavdragen har givit de som vill en möjlighet att vårda sina anhöriga i hemmet. SvD blundar medvetet för den resursbrist som nu präglar välfärden.