No Picture

Kan man ha ett halvt pass?

Soran Ismael, den kände komikern, skriver idag en angelägen kolumn om begreppet nationalitet. Dessvärre skiljer han inte på de vedertagna definitionerna tillräckligt för att bli riktigt så sylvass han brukar vara.
No Picture

Gravöl

Valsarbetarna i Fagersta, vid varmvalsverket, går nu från tre-skift till fyr-skift. Svensk basindustri går allt bättre och svarar för 29 procent av exportintäkterna. Men hur länge till? Vid valrörelsen 2018 kan den sagan vara slut för alltid. Det finns det kongressbeslut på numera.No Picture

Solidaritetens död

Att ställa krav i solidaritetens namn är inte inhumant eller på något sätt ett motsatsförhållande. Tvärtom är det det som gör solidaritetstanken robust och medmänsklig.


No Picture

Sömnlös

Segerrusiga Miljöpartister spikar idag sitt valmanifest som spänner från ekologiska fruktstunder till avvecklad kärnkraft. Det är sprängkraft i detta. Mer än vad som är hälsosamt.