No Picture

FRA-lagen. Kvar i hölstret. Varför?

Morgan Johansson och Anders Ygeman har, de facto, ett mycket kraftfullt vapen i sin hand för försvarandet av demokratin. Men de har bägge valt att hålla det vapnet i hölstret under väl lång tid. FRA-lagen. Vi bör ställa frågan varför.
No Picture

Nu börjar kampen om migrationskostnaderna

I det fördolda har ett parti bordtennis med migrations- och integrationskostnader inletts mellan Sveriges kommuner och staten. Ett parti där utgången är given på förhand om vem som avgår med “segern”.

No Picture

Ministern, regeringen och sällanhändelserna

Kulturminister Alice Bah Kuhnke, MP, uttalanden de senaste dygnen bidrar inte till någon klarhet i regeringens linje mot terrorism. Inte heller ger det intrycket att de förstått allvaret.