miljöpartietNo Picture

Myrornas krig? Igen?

Anna Hagwall, SD, vill minska det hon beskriver som Bonniers dominans genom att ta bort stödet till landets tidningar. Hagwall har, med motiven hon anger, mycket gemensamt med MP.


No Picture

Så små är människorna

Spekulationerna om den förestående regeringsombildningen är nu i full sving. Trots att Stefan Löfven har en historia av att göra alla besvikna.


No Picture

Missionären

Miljöpartiets nystart föranleder en reflektion om vad som kan vara problemet och inte lösningen.No Picture

Rond två – knådningen

Reaktionerna på Gustav Fridolin, MP, manövrar att rädda sig kvar låter inte vänta på sig. Det politiska underbarnet visar allt oftare nya, hitintills väl dolda, personlighetsdrag och värderingar.


No Picture

Det öppna fönstret

Kommentar till Miljöpartiets valberednings förslag och vilka öppningar detta medger för Stefan Löfven.


No Picture

Assimilering och integration

DN intervjuar den nu rikskända Yasri Kahn efter “Handskakningsgate”. DN:s intervju är i sammanhanget ett under av okunskap som snarare förvärrar det för alla parter. Inklusive alla Sveriges Muslimer.