Stilla nätter i München

I helgen avslutades vad man skulle kunna kalla den globala varianten av Rikskonferensen Folk och Försvar. Jag tänker här på den årligen återkommande Münchener Sicherheitskonferenz, som för 54 gången i ordningen ägde rum i den bajerska metropolen….


Makten över kulturen

Det är naturligtvis ingen slump att riksdagens mest extrema partier, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna, har den mest ambitiösa och genomtänkta kulturpolitiken. Deras respektive kulturpolitiska program sticker ut i jämförelse med övriga partiers, som genomtänkta, konsekventa och tydliga. Miljöpartiet…


En ny spelplan växer fram lagom till valet 2018

Gårdagens besked, att Sverigedemokraterna avser yrka på en folkomröstning om de föreslagna nya mediegrundlagarna, kom sannolikt som en överraskning för de flesta. Det finns dock en rad med vanföreställningar om omröstningens status. Folkomröstningar är i regel endast…


Censurgrundlagen kan hejdas

I frågan om de förestående inskränkningarna i yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen blir det allt tydligare att ett i praktiken enigt konstitutionsutskott, Sverigedemokraterna är det enda parti som reserverat sig, att tankarna på att undanhålla stora delar av medborgarna…


Slow Culture: Grekisk eld

Strategiska problem är sig lika genom historien, taktiska problem förändrar sig hela tiden. Så lyder en gammal visdom – och ett av de viktigaste skälen till att taktiska överväganden måste tas under omprövning är förändringar inom teknologi….


Trasproletariatet väntar runt hörnet

Jag har, i tidigare krönika, behandlat hur politikernas formerande av sig själva som klasskikt bidragit till att underminera den representativa demokratin i Sverige.  Partier har traditionellt varit organisationer för klassrepresentation. Detta har kommit att förändras i takt…


Kyrkklockorna i Växjö

Sverige är, näst Japan, det minst religiösa landet i världen. Enligt World Value Survey värderar svenskar självförverkligande och individuell frihet högt samtidigt som vi värderar traditionella och religiösa värderingar lågt. Detta – att Sverige är ett mycket…


Absolut Idiot

Fria medier är grundläggande i en demokrati och därför måste våra grundlagar värnas. Men grundlagarna måste också kunna ändras om det finns goda skäl, skriver justitieminister Morgan Johansson (S) på SvD Debatt som någon form av kommentar…


No Picture

Good Night. And Good Luck

I centrum i filmen ”Good Night. And Good Luck” står TV-legenden Edward R Murrow. Murrow var en av de första reportrarna som började med längre intervjuer i sitt program Person to person, där han samtalade med allt…


“In Lego Veritas!”

2019 fyller det danska leksaksföretaget Lego (en förkortning för ”LEg GOdt”) 70 år. Lego har som alla vet blivit en världssuccé och företagets produkter – de små plastbitarna med piggar på som gör att man kan sätta…