AI:s kommande betydelse för näringslivet

  • Tisdag 21 mar 2023 2023-03-21
E-post

AI förekommer flitligt i media just nu och till denna uppmärksamhet kommer förstås en debatt om huruvida AI kommer att tjäna mänskligheten väl eller vara ännu ett steg på vägen mot människans, och jordens, undergång. De optimister och pessimister, som båda refererar till sig själva som realister, tävlar om att presentera de bästa argumenten för varför deras synsätt är det riktiga. I den här artikeln ska vi göra vårt bidrag och resonera lite om vad AI kan betyda för näringslivet i allt från sågverk, hamnar, online casino, privat sjukvård med mera.

Vad är AI?

Artificiell intelligens, AI, är intelligens hos maskiner, till skillnad från intelligens hos människor och andra djur. Exempel på uppgifter för AI är taligenkänning, seende datorer, översättning av språk samt kartläggningar av indata.

AI-applikationer inkluderar avancerade sökmotorer, rekommendationssystem för webbtjänster, förståelse av mänskligt tal, självkörande bilar, generativa eller kreativa verktyg, automatiserat beslutsfattande och tävlande på högsta nivå i strategiska spel.

När maskiner blir alltmer kapabla tas uppgifter som anses kräva “intelligens” ofta bort från definitionen av AI, ett fenomen som kallas AI-effekten. Till exempel är optisk teckenigenkänning ofta utesluten från saker som anses vara AI efter att det blivit en rutinteknik.

Artificiell intelligens grundades som en akademisk disciplin 1956, och under åren sedan den har upplevt flera vågor av optimism följt av besvikelse och förlust av finansiering följt av nya tillvägagångssätt, framgång och förnyad finansiering. AI-forskning har prövat och förkastat många olika tillvägagångssätt, inklusive simulering av hjärnan, modellering av mänskliga problemlösningar, formell logik, stora databaser med kunskap och imitation av djurs beteende. Under de första decennierna av 2000-talet har mycket matematisk och statistisk maskininlärning dominerat området, och denna teknik har visat sig vara mycket framgångsrik och hjälpt till att lösa många utmanande problem inom industrin och den akademiska världen.

Fördelar och nackdelar med AI i näringslivet

Det är svårt att se att fungerande AI skulle innebära mänsklighetens undergång så länge AI inte får ett eget medvetande och blir medveten om ett eget ”jag” som kan fyllas med olika känslor, som till exempel en avsky mot människor. Nu är det väl också så att AI inte fungerar särskilt väl många gånger utan används för sortering. Lilla Havsfrun i Köpenhamn beskrevs som pornografi av Facebooks AI till exempel.

Men om vi tittar på positiva saker som vi kan få ut av AI i företag så kan vi återgå till exemplen ovan och ta exempel på vad AI kan innebär för dem i framtiden:

Sågverk kan till exempel dra nytta av AI:s förmåga att känna igen saker och till exempel sortera virke efter kvalitet.

Hamnar kan gynnas av AI som kan dirigera skepp och tjäna som lotsar till exempel. Andra exempel är sortering av containrar inför lastning på tåg eller lastbil.

Online casino använder redan många gånger AI för sina kundtjänster och skulle kunna förstärka rollen för croupiers med mer AI. Även livespel skulle kunna göras än mer levande om AI får ta rollen av spelare. Då skulle spelbord aldrig stå tomma och den ”riktige” spelaren skulle alltid ha trevligt och lagom framgångsrika motspelare.

Privat sjukvård kan tjäna mycket på AI som triage. Triage är den första sorteringen av patienter utifrån vårdbehov och prioritet. Med AI skulle triage kunna göras fortare och den ansvarige sjuksköterskan skulle kunna hantera fler patienter.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se