Alkompis vidtar åtgärder efter avslöjad antisemitism – Påverkar inte samarbetet med Demoskop

Skärmavbildning Alkompis hemsida
  • Torsdag 19 okt 2023 2023-10-19
E-post

Den arabiskspråkiga nyhetssidan Alkompis blev under gårdagen aktuell med medarbetare som uttryckt stöd för Hamas angrepp på staten Israel. Även om ledningen vidtagit åtgärder framgår det inte om hur samarbetet med det Kreab-ägda konsultföretaget Demoskop kan komma att utvecklas. Demoskop och Alkompis har gemensamt utvecklat en webbpanel för mätning av opinion bland Alkompis nyhetskonsumenter.

Sveriges största arabiskspråkiga nyhetssida, Alkompis, får kritik för vad två av deras programledare skrivit dels om judar, dels om vad som kan uppfattas som positivt till Hamas attack mot Israel förra lördagen. Detta har Sveriges Radio rapporterat om.

En programledare på nyhetssajten skrev på sin privata Facebooksida, bara några timmar efter Hamas attack mot Israel ”våra killar är bra”. På kommentarer som ”må Gud bistå dem och ge dem segern” reagerar programledaren med ett hjärta. En annan av Alkompis programledare menade under söndagen att 

”Det är först nu som jag förstår att Mark Zuckerberg är jude”. En annan person kommenterar ”De mest inflytelserika personerna i världen är judar. Därför har de inflytande över regeringar i väst och alltid en hjälpande hand från USA”. Programledaren svarar ”Hundra procent”.

Inläggen skall efter att de uppmärksammats av även internationell media ha raderats.

Julia Agha är vd på Alkompis. Hon vill inte ställa upp på en bandad intervju med Sveriges Radio men lämnar istället en skriftlig kommentar där hon menar bland annat att

… “det är olyckligt att Sveriges Radio spekulerar kring att personer kopplade till Alkompis på något sätt skulle stödja de fruktansvärda terrordåd som drabbade Israel den 7 oktober. Det är allvarliga anklagelser som vi inte har funnit någon grund för.”

(Reds fetmarkering)

Efter en ytterligare någon timme, efter att Ledarsidorna kontaktat Demoskop, som har Alkompis som strategisk partner reagerar Alkompis med uppsägning samt avstängning av den aktuella personalen. Den ena medarbetaren, som är frilansanställd, har fått sitt kontrakt uppsagt. Den andra programledaren är fast anställd och kommer att utredas internt och är tills dess avstängd, säger Agha till Dagens Media.

Den version som kommuniceras senare via Dagen Media får Agha skiljer sig markant från det som kommunicerats till Sveriges Radio:

– När jag fick kännedom om de enskilda misstag som begåtts av Alkompis medarbetare så sade jag omedelbart upp samarbetet med den frilansare vars privata sociala medier som Ekot hade granskat och som där hade kommenterat ”judar”.

(Alkompis VD till Dagens Media)

Agha menar vidare det skriftligt uttalande till Dagens Media att Alkompis ska nu se över och förtydliga sina riktlinjer för vad medarbetare får skriva i sociala medier.

Läggs dessa två uttalanden bredvid varandra går dessa inte ihop. Julia Agha vidareutvecklar dock detta för Ledarsidorna i en skriftlig kommentar:

Kommentaren till Sveriges Radio var igår, och då syftade jag framförallt på medarbetaren som är anställd och anklagades för att stödja Hamas. Vi har inte funnit någon grund för att han skulle sympatisera med terrorism. Med det sagt har vi ändå idag inlett ett personalärende och den aktuella personen är avstängd tillsvidare. Även om hen inte sympatiserar med terrorism så tolkades det uppenbarligen så, av förståeliga skäl, och därför tog vi det beslutet idag. Men det är som sagt ett personalärende just nu.

Vad gäller andre personen, frilansmedarbetaren, som uttryckte sig antisemitiskt (om judar), så stoppade vi samarbetet redan igår.

Alkompis vill inte kommentera samarbetet med KREAB-ägda Demoskop

Vad som inte framgått är Alkompis nära samarbete med KREAB-ägda Demoskop. Demoskop är ett av Sveriges största företag för opinionsundersökningar.

Demoskop och Alkompis har skapat Sveriges första renodlade undersökningspanel för arabisktalande svenskar. Paneldeltagare i ”Diverziopanelen” ska på löpande basis få tycka till i dagsaktuella och samhällsviktiga frågor. Syftet är att lyfta fler röster och perspektiv i samhällsdebatten.

Karin Nelsson, vd Demoskop kommenterar samarbetet med

”I samarbetet med Alkompis har vi unika förutsättningar att nå en svårnådd och väldigt viktig grupp av människor. Arabisktalande svenskar är en självklar del av samhället som vi på detta sätt kan ge en röst”. 

Alkompis bidrag till samarbetet är detsamma som hur Demoskop arbetar med Aftonbladet – att undersökningarna baseras på vilka som rekryteras in till Aftonbladets respektive Alkompis paneler. Utifrån denna rekrytering drar sedan Demoskop ut vilka som skall delta enligt den internationella branchorganisationen ICC/ISOMAR etiska riktlinjer.

Riktlinjerna reglerar dock inte den  självrekryterande modell som Aftonbladet respektive Alkompis svarar för. De resultat som sedan presenteras inom ramen för Aftonbladet/Demoskop och Alkompis/Demoskop är ett statistiskt säkerställt resultat som speglar Aftonbladets respektive Alkompis nyhetskonsumenters åsikter. 

Eftersom de tillämpar självrekrytering via sina egna plattformar speglar resultaten inte hela den svenska populationen eller hela den arabisktalande svenska populationen.

Alkompis VD Julia Agha svarar inte på frågan om hur den av SR avslöjade antisemitiska värderingarna hos enskilda medarbetare kommer påverka analys- och opinionssamarbetet kring Alkompis läsares åsikter.

Demoskops VD menade dock i ett tidigt uttalande, innan Alkompis personalåtgärder blev kända, till Ledarsidorna att hon haft direktkontakt med Agha där hon meddelar att de tar kraftfullt avstånd från Hamas och antisemitism. Det inträffade påverkar därmed inte Demoskops samarbete med Alkompis.

Demoskop 

Demoskop AB är ett svenskt konsultföretag inom marknads- och samhällsinformation. Företaget grundades 1989 av KREABS grundare Peje Emilsson och slogs 2019 samman med Inizio. Dess VD är Karin Nelsson.

Företagets opinionsundersökningar publiceras månatligen i Aftonbladet.

Demoskops VD Karin Nelsson har fått möjlighet att kommentera och korrigera Ledarsidornas beskrivning av den modell på statistiskt urval som bolaget tillämpar och tagit fram tillsammans med Aftonbladet och Alkompis. Inte heller här har Nelsson valt att återkomma.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se