Alltmer tilltagande svetsautomatisering

  • Lördag 12 nov 2022 2022-11-12
E-post 0

Svetsbranschen står inför vad många anser vara ett paradigmskifte. Och numera är delvis automatisering av svetsning något de flesta måste förhålla sig till.

Svetsning är definitivt en anrik teknik. Den har sedan förhistorisk tid varit en del av hur vi människor sammanfoga metaller. Sedan dess har tekniken förfinats och gjort svetsteknik till något utav grundstommen i industrialiseringen. Nu genomgår branschen däremot en omvälvande förändring i och med den pågående robotiseringen.

I takt med att svetsautomatisering blir vanligt förekommande har därför en svetsrobot i många fall kommit att bli en nödvändighet. Åtminstone om man vill hålla jämnt takt med utvecklingen. Men vilka är egentligen fördelarna?

Mångfacetterade användningsområden

När man tänker sig robotar i industrin så går tankarna av naturliga skäl ofta till strikt automatisering av repetitiva uppgifter. När det gäller kollaborativa robotar för svetsning är läget däremot drastiskt annorlunda.

Dessa robotar kan med fördelaktigt resultat användas i den del av arbetskedjan där de för tillfället gör mest nytta. På så sätt kan de avlasta där behovet för tillfället är som störst och även jämna ut ökad belastning i samband med större efterfrågan.

Förbättrad precision

Robotisering inom svetsbranschen kan på många sätt och vis förbättra precisionen. Både när det gäller arbete under högt tempo och när det gäller högst specifik precisionssvetsning. Det gör att man kan upprätthålla högsta möjliga kvalitet även under de mest krävande omständigheter.

Att ständigt vidhålla noggrannhet och precision är i de flesta fall viktigt för att leva upp till de krav som råder. Detta är något som svetsrobotar i väldigt stor utsträckning kan bidra till.

Upprätthåller säkerheten

En spännande fördel med svetsrobotar är att de har ett stort antal inbyggda säkerhetsfunktioner. På så sätt minimeras risken för regelrätt skada vid användande. Samtidigt kan de på bred front minimera behovet för människor att utsätta sig för riskfyllt arbete.

För många har robotar kommit att bli en självklar del av en modern, trygg och säker arbetsplats. Ett måste om man vill fortsätta leva upp till de alltmer strikta säkerhetskraven inom branschen. I många fall blir det ett smidig sätt att minimera risker och säkra arbetsplatsen.

Täcker och kompletterar behovet av svetskompetens

Även om Sverige är väl känt för att upprätthålla hög nivå av svetskompetens så är det ofta svårt att alltid täcka behov av spetskompetens inom specifika områden. Svetsrobotar tillför i detta hänseende  kompetens då de alltid utför ett konsekvent resultat och även kan avlasta det mänskliga utförandet.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se