Inlägg av Johan Westerholm



En ny spelplan växer fram lagom till valet 2018

Gårdagens besked, att Sverigedemokraterna avser yrka på en folkomröstning om de föreslagna nya mediegrundlagarna, kom sannolikt som en överraskning för de flesta. Det finns dock en rad med vanföreställningar om omröstningens status. Folkomröstningar är i regel endast…


Censurgrundlagen kan hejdas

I frågan om de förestående inskränkningarna i yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen blir det allt tydligare att ett i praktiken enigt konstitutionsutskott, Sverigedemokraterna är det enda parti som reserverat sig, att tankarna på att undanhålla stora delar av medborgarna…


Trasproletariatet väntar runt hörnet

Jag har, i tidigare krönika, behandlat hur politikernas formerande av sig själva som klasskikt bidragit till att underminera den representativa demokratin i Sverige.  Partier har traditionellt varit organisationer för klassrepresentation. Detta har kommit att förändras i takt…


Absolut Idiot

Fria medier är grundläggande i en demokrati och därför måste våra grundlagar värnas. Men grundlagarna måste också kunna ändras om det finns goda skäl, skriver justitieminister Morgan Johansson (S) på SvD Debatt som någon form av kommentar…


No Picture

Good Night. And Good Luck

I centrum i filmen ”Good Night. And Good Luck” står TV-legenden Edward R Murrow. Murrow var en av de första reportrarna som började med längre intervjuer i sitt program Person to person, där han samtalade med allt…


Dagens Nyheters anständighet

Sverige kommer aldrig att få ett heltäckande nät mot terrorister som Rakhmat Akilov. Vi kan försöka – men bara till en viss gräns. Sedan upphör vi att vara Sverige menar Dagens Nyheter i en osignerad ledare. Osignerade…