Barnarbete i andra länder – När regeringen får bestämma

Jacques Monkotan, 4, i arbete med mineralutvinning i Dassa-Zoume, Benin. Foto: Lifehack.
  • Tisdag 21 dec 2021 2021-12-21
E-post 679

I ett större porträtt i Expressen vidareutvecklar miljöminister Annika Strandhäll, S, regeringens syn på villkoren för den svenska energiomställningen. Villkor som inte skiljer sig nämnvärt från när Miljöpartiet ingick i regeringen och som ofrånkomligen kommer befästa förekomsten av barnarbete inom den internationella gruvnäringen.

I ett större porträtt i Expressen av miljöminister Annika Strandhäll (S) börjar regeringen Anderssons politik utkristalliseras. Att Strandhäll börjar ta ut distansen till Miljöpartiet är tydligt när hon menar att

– Jag har stor respekt och förståelse för att Miljöpartiet har ett behov av att ta en tydlig opposition. Vi har varit överens om mycket, men så klart inte om allt. En viktig del för oss socialdemokrater är att skapa känslan av att klimatomställningen och bygget av det gröna folkhemmet är något vi gör tillsammans, där vi hjälps åt akademi, industri, näringsliv och politik. Jag vill gärna att vi pratar om möjligheterna som ligger i detta, snarare än pekpinnar mot enskilda individer.

Men samtidigt ligger stora delar av Miljöpartiets politik fast. Strandhäll säger vidare, om Sverige ska öppna egna gruvor för att förse industrin med de mineraler som krävs för energiomställningen att hon kommer fortsätta att ringa näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) om han fortsätter att argumentera för en expansiv gruvdrift.

Vad avser de strategiska metaller som krävs för att hålla bland annat fabriken NorthVolt igång är Sverige idag inte självförsörjande i någon utsträckning trots stora oexploaterade tillgångar på olika mineraler.

Sällsynta jordartsmetaller – eller rare earth elements (REE) – är en grupp med 17 grundämnen som alla är metaller. Behovet på de här metallerna har ökat kraftigt de senaste tjugo åren, i och med att efterfrågan på grön och smart teknik blivit högre. Förutom att användas i vardagselektronik är de viktiga för modern grön teknik, till exempel i vindkraftverk och elfordon. Idag sker den största delen av världens produktion av sällsynta jordartsmetaller i Kina men det förekommer även gruvdrift i Afrika. På grund av den höga efterfrågan behövs det fler fyndigheter för att säkra försörjningen, inte minst för EU, vars industrier är beroende av tillgången på REE.

Men det kommer krävas även andra mineraler för att klara av energiomställningen. Bland annat ökar kraven på ren järnmalm. Flera företag, bland annat Beowulf Mining, har sökt koncession för brytninge i Kallak som visat sig ha den renaste järnmalmen (renhetsgrad över 70 procent) och gjort allt det som krävs av dom för att regeringen ska kunna fatta ett beslut. Men regeringen har valt att låta beslutet ligga tills vidare.

För närvarande kompenseras den svenska och europeiska industrin med omfattande import av även jordartsmetaller. Denna import sker från främst Kina men även från Afrika. Jordartsmetaller omfattas ofta av begreppet “konfliktmetaller” på grund av att de är så pass sällsynta.

Kobolt är ofta en huvudkomponent i dagens batterier men bryts i framför allt instabila länder i Afrika samt Kina. Kina står för huvuddelen av Sveriges behov av kobolt trots att det finns, även ur ett internationellt perspektiv, stora tillgångar. Kobolt har hittats på flera platser, bland annat i Kleva gruva i Jönköpings län, Venafältet i Bergslagen, Kiskamavaara nära Kiruna och kring Lainjaur i Skelleftefältet. De kända mineraltillgångarna i Sverige ligger på omkring 19 000 ton. Ytterligare potential finns då stora delar av Sveriges berggrund ännu inte är undersökt med avseende på kobolt och andra innovationskritiska metaller.

Sverige har därmed potential att bli självförsörjande på dessa metaller och en av de viktigare leverantörerna till EU om Sverige väljer att öppna för ökad gruvdrift..

I såväl Afrika som Kina tillämpas tvångsarbetskraft i olika utsträckning. I Afrika, vilket Amnesty International vid ett flertal tillfällen rapporterat om, tillämpas barnarbete i industriell skala.

ILO, International Labour Organization, beräknar att en miljon barn är engagerade i barnarbete. Barnarbete är vanligen förekommande inom hantverks- och småskaliga gruvor (Artisanal and Small-scale Mines ASM). Även om mineraler inom ASM utvinns i små kvantiteter på en gruvplats är mängden mineraler som kommer från ASM betydande: ASM står för cirka 20 procent av den globala guldförsörjningen, 80 procent av den globala tillgången på safir och 20 procent av den globala diamanttillförseln, 26 procent av den globala tantalproduktionen och 25 procent av tenn. Tantal används i kondensatorer för elektriska apparater och i superlegeringar. Den småskaliga gruvdriften är även en viktig källa till sysselsättning: cirka 40 miljoner människor arbetar inom ASM – ett antal som har fördubblats de senaste åren – jämfört med 7 miljoner inom industriell gruvdrift.

Även Amnesty International har under en längre tid uppmärksammat den gröna teknologins mörka sida för framför allt de barn som utnyttjas i utvinningen av sällsynta, och helt nödvändiga, mineraler.

Signalerna som miljöminister Annika Strandhäll sänder ut från regeringen går inte att missförstå. Strandhäll kommer att ligga fast vid Miljöpartiets motstånd mot att öppna svenska gruvor för att säkra tillgången på de mineraler som krävs för energiomställningen. 

En linje och ett beslut som ofrånkomligen kommer leda till att barnarbete i andra länder, som inte träffas av svensk lagstiftning och där svenska konsumenter och väljare slipper se konsekvenserna av regeringens beslutsinriktning, kommer fortsätta att präglas av exploatering av barn.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se