Behandla diabetes digitalt

  • Fredag 24 jun 2022 2022-06-24
E-post 0
Digital behandling av diabetes är ett nytt digitalt program för att öka kunskap och trygghet hos de som har insjuknat i diabetes typ 2. Målet med det digitala programmet är att klienterna ska få större trygghet i sin sjukdom, få bättre följsamhet till sin behandling samt att få förståelse kring vissa val kring deras egna livsstil som kan påverka sjukdomen.

 

Allt material i detta digitala program är framtaget av en multiprofessionell arbetsgrupp som inkluderar läkare, diabetessjuksköterskor, fysioterapeuter, dietister och och psykologer. Behandlingen handlar om att du ska upprätthålla livsstilsförändringar som är bevisat att hjälpa med att bli av med sjukdomen. Det är en pedagogisk utmaning att stötta folk med diabetes typ 2 och det är viktigt att hjälpa de igenom de förändringar och hjälpa dem att bearbeta sjukdomen.

 

I det digitala programmet så får patienten olika uppgifter att genomföra. Deras ordinarie diabetessjuksköterska går därefter in för att ge feedback på uppgifterna som har genomförts. Detta för att stötta, förstärka och korrigera det som effektivisera behandlingen av diabetes typ 2. Det kan handla om tex kost, träning eller bättre följsamhet av läkemedel.

 

I September 2021 började även en stor uppföljning till det digitala programmet. I denna uppföljning tog man ut 300 slumpmässigt utvalda patienter och kollar resultaten på 3 månader, 6 månader och 12 månader. Ser hur feedbacken har påverkat patienternas livsstil och hälsa och gör planerar därefter en uppföljning efter 3 år för att se om programmet har någon långtidseffekt.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se