Billströms beslut att behålla Margot Wallströms personalavdelning innebär fortsatt belöningsbonanza vid UD

Utrikesdepartementet. Foto: Regeringen.
  • Torsdag 8 jun 2023 2023-06-08
E-post 334

Ett läckage av flera beslut från UD politiska ledning till Sveriges Radio i slutet på maj aktualiserar hur stort inflytande Dirty Dozen har på regeringens förda politik. Ett inflytande som blivit permanentat efter att utrikesminister Billström (M) fattat beslut om att behålla Margot Wallströms (S) personalavdelning och personalpolitik intakt.

Det finns fortfarande minst sju barn som är svenska medborgare kvar i läger i nordöstra Syrien, det hävdar barnrättsorganisationen Repatriate the Children i en intervju med Ekot den 25 Maj. Ekot har tidigare rapporterat om att det kurdiska självstyret i Syrien larmat om att de behöver hjälp för att få kontroll över lägren. Enligt Repatriate the Children har Svenska myndigheter hämtat hem 23 barn och 12 kvinnor från läger i Syrien de senaste åren. 

Utrikesminister Tobias Billström (M) vill inte kommentera huruvida svenska regeringen arbetar för att hämta hem barnen.

Den svenskbaserade organisationen Repatriate the Children R grundades i maj 2020 av Patricio Galvéz, Gorki Glaser-Möller och Beatrice Eriksson som en respons på att ett helt år har passerat sedan de landade i Sverige med Patricio Galvéz sju barnbarn som räddats från al -lägret. Organisationen har enligt sig själva en stödjande, rådgivande och upplysande funktion för anhöriga till barn i nordöstra Syrien, politiker och beslutsfattare, myndigheter, ideella organisationer och media. 

Billströms och regeringens motstånd mot att repatriera dessa barn bygger på att samtliga sju är födda i Syrien och har aldrig befunnit sig i Sverige. De är barn till kvinnor som frivilligt anslutit sig till den Islamiska staten varav flera har utrikesfödd bakgrund eller är döttrar till utrikesfödda med ursprung i regionen.

Dessa barns anknytning till Sverige är mellan svag till obefintlig menar Billström. Men nyheten nådde Sveriges Radio först efter att socialdemokratiska opolitiska tjänstemän på Utrikesdepartementet röstat ner Billströms beslut. Allt i syfte att pressa Billström till eftergifter.

Dirty Dozen har vetorätt på förd politik

Detta skedde under förra veckan dagarna innan nyhetsinslaget under ett möte på MENA-enheten på departementet. Ett möte där delar av tjänstemännen deltog med stöd av den konsulära enheten (KC) som sköter den praktiska hanteringen. Enheten leds av bland annat Sofie Belfrage Becker, med bakgrund från Stefan Löfvens tid vid statsrådsberedningen. Dete är dock intee säkert att hon deltog i det aktuella mötet.

Stämningen skall, menar Ledarsidornas källor, ha varit munter vid mötet som dominerades av 261-listans supportrar och undertecknare när beslutet om att tipsa Sveriges Radio togs.

Sveriges Radio kunde därefter släppa nyheten bara några timmar efter mötet avslutats i en gemytlig stämning och att tipset lämnats.

Tobias Billström har tidigare deklarerat att han inte har för avsikt att återinföra reellt opolitiska tjänstemän utan att han kommer hålla kvar vid samtliga de tjänstemän och staber som Socialdemokraterna byggt upp under Margot Wallströms, Annika Söders samt Ann Lindes ledningar. Stabernas kvalitet skulle då säkras med att varje anställd delade den politiska ledningens genuina socialdemokratiska politiska övertygelse i sin roll som opolitiska tjänstemannaroller respektive ämbeten.

Detta kluster, Dirty Dozen, har visat ett stort missnöje med utnämningen av Urban Ahlin till ambassadör i Washington. Flera har fortsatt sprida Dagens Nyheters, Jenny Ströms och Peter Wolodarskis narrativ om misstänkta sexualbrott vidare. Det trots att artikelserien i DN fälldes i dåvarande Pressens Opinionsnämnd, PON, och att Wolodarski senare implicit bett Ahlin om ursäkt.  

Inom klustret talas det nu om att Ahlin står i begrepp om att “kladda sönder en hel ambassad”.

De kontrollerar inte bara rekryteringen och urvalet till UD:s diplomatutbildning, den s.k HUB:en (handläggarutbildningen) utan även den fortbildning som genomförs där vissa kurser är obligatoriska för att ens kunna söka vissa befattningar. Även urvalet av föreläsare till utbildningarna beslutas av dessa genom rektorn för handläggarutbildningen i samråd med personalavdelningen. Bland föreläsare till diplomatprogrammet märks bland annat Anders Lindberg, Aftonbladets politiske chefredaktör.

Och, de formar den svenska utrikespolitiken genom att nyttja sin de facto veto-rätt. Antingen genom att läcka interna beslut från den politiska ledningen till media eller, vilket inte är ovanligt, helt enkelt inte genomföra de beslut som regeringen fattat. Om än i inlindande termer, inte sällan med hänvisning till diffusa internationella regelverk som inte existerar.

Personalrotation bäddar för belönings-bonanza

Det kluster som går under beteckningen ”Dirty Dozen” förbereder sig dock inför rotationen av expeditionschef. Vid sidan av utrikesråden är expeditionschefen den mest inflytelserika och den som håller maskineriet igång. Denna chef har bland annat rättschefen och personalchEFen som underställda. Den nuvarande expeditionschefen Anna Hammargrens förodnande löper ut under sensommaren.

En av de som sökt tjänsten är Jon Åström Gröndahl, idag missnöjd ambassadör vid beskickningen i Bankok, Thailand. Åström Gröndahls missnöje beror mest på residensets lokation som han anser vara allt för perifert belägen. Detta har varit och är en fråga som krävt stor uppmärksamhet.

Åström Gröndahl har sedan länge ingått i det kluster av tjänstemän som under 2023 kommer få nya förordnanden då fler än 100 tjänster, varav 20 chefstjänster, är under utlysning på departementet. Andra som återfinns i detta kluster är utöver hans maka Helena Rietz, Hammarskiöld,  Hammargren, Gomez/Gutierrez, Skau, Egnell, Skoog, Belfrage Becker, Ravet samt Eduards, Weiderud och Sofia Östmark. Östmark, med en bakgrund från Statsrådsberedningen  samt LO, var senast aktuell med att ha sökt sig bort från regeringskansliet genom att ha sökt tjänsten som överdirektör vid Migrationsverket efter regeringsskiftet. 

Samtliga kan sägas ha varit ansvariga eller delaktiga för att föra Sverige fram till det säkerhetspolitiska läge som råder idag. Även rektorn för handläggarutbildningen och den huvudansvarige för antagningen till vissa obligatoriska internutbildningar, eller åtta av tio, Gufran al Nadaf , kan numera sägas ha en central roll.

För att komma ifråga för vissa tjänster måste vissa formella krav i form av interna utbildningar ha genomförts. Det är inte fel att benämna UD:s personalavdelning som Margot Wallströms personalavdelning.

Huruvida Åström Gröndahl kommer tilldelas tjänsten eller inte är helt och hållet upp till utrikesminister Tobias Billström, M. Som tidigt under sin ämbetsperiod offentligt deklarerat att han avser bibehålla staberna, och därmed Margot Wallströms personalavdelning och personalpolitik, intakta.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se