Bland banjos, trätänder och klanvälde

Image by dpexcel from Pixabay
  • Onsdag 22 mar 2023 2023-03-22
E-post

De som sett filmen ”Den sista färden” kan komma att känna igen sig i resonemangen kring kusingiften. Inte minst i den klassiska scenen med banjo-duellen. Kusingiften innebär inte bara en dubblerad risk för genetiska fosterskador utan även att klanvälden tillåts leva vidare ytterligare en generation.

Att gifta sig med nära familjemedlemmar är en tradition i många länder och bland deras anhöriga som valt att emigrera. Denna kultur, som ytterst vilar på klankulturens logik leder till högre andel genetiska störningar. Genetiska fosterskador är dubbelt så vanliga i kusingiften än hos barn i de äktenskap där inga blodsband finns mellan föräldrarna.

En miljard människor världen över lever i länder där äktenskap mellan släktingar är vanligt. Av denna miljard är en av tre gift med en andra kusin (syssling) eller en närmare släktingalternativt är avkomma till ett sådant äktenskap.

I vissa länder i Sydasien, Mellanöstern och Nordafrika är så många som hälften av äktenskapen mellan släktingar.1 I Pakistan gifter sig hälften av befolkningen med en första eller andra kusin, mer än i något annat land. På landsbygden kan detta vara upp till 80 % i vissa regioner och distrikt. Det säger Hafeez ur Rehman, antropolog vid Quaid-i-Azam University i Islamabad till British Journal of Medicine. Och poängterar att emigranter från dessa regioner inte sällan upprätthåller dessa traditioner i sina nya hemländer.

British Journal of Medicine är en av världens främsta vetenskapliga tidskrifter inom medicin. De vetenskapliga artiklar och resultat som presenteras i tidskriften anses ha en mycket hög trovärdighet. Dess vetenskapliga råd anses vara ett av världens tyngst meriterade inom medicin och genetik.

Traditionen med kusingiften är gammal och starkare än religionerna. Kusingiften eller giftermål inom den närmaste familjekretsen garanterar att eventuella rikedomar, som mark och bodskap stannar i familjen. Partners kommer att ha liknande socioekonomisk status och liknande familjevanor. En god relation kan redan finnas bland svärföräldrarna. Och skilsmässotalen kan antas vara lägre.

Enligt Pakistan Demographic and Health Survey 2012-13 ökar sannolikheten för äktenskap för kärlek med kvinnans utbildningsnivå. Men utbildning förblir ett undantag: endast 36 % av kvinnorna och 46 % men, menar Hafeez ur Rehman, ett liknande mönster kan återfinnas i hela Mellanöstern, Nordafrika och Sydasien.

Hafeez tillägger, “I vår kultur är det fortfarande inte så hög status att gifta sig av kärlek, även om yngre, utbildade människor i allt högre grad väljer den vägen.”

Även om medvetandegraden är hög om riskerna med kusingifte i de länder som tillämpar den traditionen väger klanens intressen över. Klaner och familjer är beredda att ta den risk med ett vanställt foster som kusingiften innebär för att kunna vidmakthålla klanens tillgångar och status.

I Sverige är frågan aktuell med de stora migrantströmmar som anlänt de senaste två decennierna. De barn som anlände med sina föräldrar för tio-tjugo år sedan är idag unga vuxna som förväntas gifta sig och skaffa barn. Inom klanen. Med de medicinska risker det innebär.

Inom Socialdemokraterna är motståndet mot splittrat, Socialdemokraterna i Göteborg menade 2022 att denna form av äktenskap måste förbjudas. Göteborgs stad har kända problem med just klaner. Samtidigt avfärdade den dåvarande justitieministern Morgan Johansson att ens utreda sådana förslag. 

– Det innebär i praktiken att man förbjuder vuxna människor vem de ska gifta sig med. Om man tvingar någon till någonting, då är det redan kriminaliserat. Därför stannar vi där, sa Morgan Johansson i Sveriges Radio.

Ett tvång skulle annars kunnat skydda många barn från genetiska fosterskador. Allt från begåvningshandikapp till annat mer synligt såsom dvärväxt och deformerade leder.

När nu integrationsminister Johan Pehrson, L, lyfter frågan om en obligatorisk utbildning i svenskhet kan frågan om kusingifte att aktualiseras igen. Traditionen med kusingiften och klanjustis lämande Sverige bakom sig för många hundra år sedan.

Att peka på vinsterna för alla om den traditionen kan brytas. Inte bara förbättras oddsen för att det föds barn utan genetiska defekter utan detta förbud kan bidra till att luckra upp klanernas makt och särställning.

Den sista färden. Bland banjos, trätänder och klanvälde.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se