Blomgren: Förespråkar Chalmers fri eller begränsad debatt?

Jan Blomgren / Chalmers. Foto: Eget/Wikipedia. Montage.
  • Lördag 20 aug 2022 2022-08-20
E-post 1296

Anser Chalmers ledning att forskare bör delta i alla demokratiska arenor, eller förespråkar man begränsningar i valet av sammanhang debatten förs? Agerandet hos två forskare vid Chalmers nyligen tycks peka på att man önskar begränsningar menar professor Jan Blomgren i ett öppet brev till Chalmers ledning.

Undertecknad utnämndes till professor i tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet 2003. Sex år senare lämnade jag universitetet för en karriär i näringslivet, först vid Vattenfall och sedan 2014 som fri företagare. Min bok ”Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning” kom ut i juni 2021. Boken beskriver politiskt motiverade försämringar i det svenska elsystemet, samt förutspår kommande elbrist, höga priser och ökad risk för omfattande nedsläckning av landet. Två månader efter utgivningen började elpriserna stiga radikalt, och ligger nu konstant på nivåer många gånger högre än tidigare. 

Min kollega Svenolof Karlsson har nyligen utkommit med en liknande bok, ”Elsystemkrisen”. När vi jämfört våra slutsatser och alla intervjuer vi gjort med experter inom området framträder en samstämmig bild att risken för en omfattande nedsläckning av landet har ökat. Vidare står det klart att konsekvenserna skulle kunna bli mycket besvärliga om en sådan, Gud förbjude, skulle inträffa. Denna insikt motiverade oss att skriva en debattartikel i Dagens Nyheter nyligen.

Denna artikel följdes upp med en fördjupning på Ledarsidorna i artikeln Hur illa kan det gå med elen i vinter?

Två forskare vid Chalmers, professor Filip Johnsson och docent Lisa Göransson publicerade en replik i DN, i vilken vi blev utnämnda till domedagsprofeter. Vårt svar kommer inom kort i DN, där vi håller oss till sakfrågan och lämnar de osakliga påhoppen och förlöjligandena från Johnsson och Göransson obesvarade.

Av mer principiellt intresse är att förutom att diskutera sakfrågan ägnar de sig åt att misstänkliggöra undertecknad som person eftersom jag medverkat i tre sammanhang de betecknar som högerns Youtube-plattformar (Riks, Timbro och Samnytt). Jag betecknar mig själv som oberoende folkbildare och jag är inte aktiv i något politiskt parti. Jag anser att en fri debatt är en grundbult i ett fungerande demokratiskt samhälle. Därför tackar jag ja till alla inbjudningar jag får, och jag svarar på frågor från alla som hör av sig i mån av tid, utan att recensera den frågandes åsikter. Jag anser inte att jag utfärdar en ”godkänt-stämpel” på den person som intervjuar mig. Jag står för mina åsikter, och den jag möter får stå för sina.  

Inom parentes kan det sägas att jag även medverkat i många dagstidningar, varav flera på den politiska vänsterkanten, samt opolitiska sammanhang (Villaägarna, kristna TV-kanaler, Rotary, kulturföreningar, bara för att nämna några). Jag har även gett privat rådgivning till förtroendevalda i Vänsterpartiet anonymt, eftersom de befarade repressalier om de talade med någon som inte delade partiets linje.

Det vore rimligt att Chalmers rektor uttalar huruvida Chalmers förespråkar en fri debatt, där forskare deltar i alla legala sammanhang inom ramen för universitetens tredje uppgift. Alternativet skulle kunna vara att universitetet upprättar en förteckning på vilka sammanhang och media som anses vara acceptabla. Att jag ställer frågan handlar inte om mig (jag tål även grova påhopp), utan att jag känner till fall där forskare vid Chalmers tvekat att delta i det demokratiska samtalet av rädsla för repressalier från ledningen. Min Chalmers-kollega Christian Ekberg har också uppmärksammat liknande problematik.

GP frihet i att vara i media:  Erik Nord gör helt rätt i att medverka i SD:s tv-kanal | GP

Jag kan ge ett konkret exempel på en liknande fråga med annan politisk färg. Chalmersprofessorn Thomas Kåberger medverkar flitigt i ETC, en tidning med tydlig vänsterprofil, av många ansedd som en tidskrift med kommunistiska rötter. Givet kommunismens historia med uppemot 100 miljoner mördade, är detta i enlighet med Chalmers riktlinjer? Ska Chalmers forskare tacka nej om Flamman (tidigare Stalin-trogna Norrskensflamman) vill göra en intervju?

Jag ger mitt förslag till policy: Fri och orädd demokratisk debatt! Jag uppmanar Chalmers rektor att göra klart att Chalmers inte bara accepterar, utan även uppmuntrar sina forskare att ge sina bidrag till samhällets utveckling genom debatt i alla legala sammanhang. Vidare uppmanar jag Chalmers att rekrytera forskare med sådan integritet att de klarar att möta personer med annan åsikt i debatt utan att misstänkliggöra motparten på lösa grunder.  

 

Jan Blomgren

Professor i tillämpad kärnfysik, företagare, författare till ”Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning” (Timbro förlag 2022)

 

Relaterat: Så blev Sverige en koloni för energi

Prenumerera på Ledarsidorna

Gillar du det vi gör? Gillar du formatet "grävande opinionsjournalistik"? Gillar du artiklar av Björn Törnvall, Edward Nordén eller skribenter som professor Jan Blomgren som mer eller mindre återkommande skribenter? Gillar du att vi ifrågasätter makten och de som kallar sig experter?

Till skillnad från många traditionella medier och även en rad nystartade eller s.k. alternativa medier tar Ledarsidorna.se inte emot presstöd av principiella skäl. Det går inte att ta emot något om du är motståndare till det.

Det betyder att vi finansieras av de som läser oss och ser ett värde i det vi gör.

Och detta är en förutsättning för att vi som huvudregel varje dag klockan 06 på morgonen, 365 dagar per år, ska kunna ge dig en nyhetsfördjupning ur vårt perspektiv.

Om du vill hjälpa oss att fortsätta med detta, bli PLUS-medlem och få samtidigt tillgång till hela artikelarkivet, inte sällan med unikt källmaterial.

Relaterat: Den stora vindkraftbluffen

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se