Casinoturismens ekonomiska inflytande på den regionala utvecklingen

  • Torsdag 19 okt 2023 2023-10-19
E-post 0

unsplash.com

Bakom casinons glittrande fasader och spelets lockelse pågår en kraftfull ekonomisk utveckling hos många casinostäder runtomkring i världen. Dessa städer, som är magneter för dem som söker spänning, är dock mer än bara spelplats. De är ekonomins pulserande hjärtan. Faktum är att många utav dessa platser skulle, utan casinons dragningskraft, kämpa med en låg ekonomisk tillväxt.
 
Men vad är egentligen casinoturismens verkliga påverkan på den regionala ekonomin? Finns det några nackdelar? Detta och mycket mer utforskar vi i den här artikeln.
 

Vilka ekonomiska fördelar kommer från casinon?

Casinons roll i ekonomin kan inte överskattas. Dessa platser är verkligen kraftverk som genererar en mängd ekonomiska fördelar. Nedan tar vi en närmare titt på några områden där de spelar en central roll.

  • Skatteintäkter: Casinos genererar betydande skatteintäkter till de platser där de är verksamma, särskilt från spelverksamheten. Till exempel fick den svenska staten närmare 6 miljarder kronor år 2022 i skatteintäkter från verksamma spelskatt, utdelning från Svenska Spel och bolagsskatt från bland annat Sveriges bästa casinos online. Dessa intäkter kan direkt omsättas till finansiering av offentliga tjänster, utbildningsinitiativ och viktiga infrastrukturprojekt. 
  • Sysselsättning: Casinon står som framträdande arbetsgivare i många regioner, med en arbetsstyrka som sträcker sig bortom deras huvudentréer. De genererar arbetstillfällen inte bara på spelgolvet, utan även i en rad sammanlänkade branscher. Från hotellstädare, kockar, servitriser till sångare – casinons ekonomiska inverkan är mångfacetterad och omfattande.

Andra viktiga fördelar med casinon

  • Fastighets- och fastighetsutveckling: När casinon byggs eller expanderar, sker det ofta en boom inom fastighetssektorn. Markpriser kan stiga i närheten av casinonen då det blir en ökad efterfrågan på bostäder och kommersiella utrymmen. Denna tillväxt kan locka fastighetsutvecklare att bygga nya bostäder, hotell, eller kommersiella komplex.
  • Infrastruktur: Casinon agerar ofta som katalysatorer för storslagna infrastrukturella förändringar. Med en tillströmning av besökare växer behovet av robusta och moderna faciliteter, såsom upprustade vägar, effektiviserade kollektivtrafiknätverk och avancerade flygplatslösningar.
  • Ökat näringsliv: Bortom infrastrukturen finns det en annan sidoeffekt av casinoturism: en växande serviceindustri. Kaféer, restauranger, nattklubbar, shoppingcenter – alla dessa växer och frodas i skuggan av casinon. Vilket skapar en kedjereaktion av ekonomiska fördelar.

Nackdelarna med casinoturismens inflytande på regional utveckling

Även om casinoturismen otvivelaktigt kommer med  en rad positiva ekonomiska effekter på den regional utvecklingen, så finns det även vissa baksidor. Nedan tar vi en titt på några utav de främsta utmaningar som kan uppstå i skuggan av dessa speltempel.

  • Ökade boendekostnader: När ett område blir en populär casinodestination, stiger ofta mark- och bostadsvärden. Vilket gör det svårt för lokalbefolkningen, särskilt de med lägre inkomster, att hitta överkomliga boendealternativ. I vissa fall kan detta leda till att ursprungsbefolkningen tvingas flytta på grund av stigande fastighetspriser.
  • Känslighet för ekonomiska svängningar: Casinoturism är inte immun mot globala ekonomiska kriser. Om turismen minskar, kan detta få allvarliga konsekvenser för regionens ekonomi. Framförallt eftersom dessa platser tenderar att vara starkt beroende av casinoverksamheten.
  • Infrastrukturell överbelastning: Även om casinoturism kan leda till förbättringar i infrastrukturen, kan den också resultera i överbelastning av vägar, kollektivtrafik och andra faciliteter, särskilt under högsäsong.

Casinoturismens ekonomiska påverkan i Sverige

I jämförelse med stora casinodestinationer som Las Vegas, Macao och Monaco har casinoturismen inte samma genomslagskraft i den svenska ekonomin. Detta beror delvis på att vår spelkultur och nöjesutbud inte är lika omfattande. Vidare är spelverksamheten i Sverige strikt reglerad av såväl regeringen som den statliga myndigheten, Spelinspektionen.
 
Vi har dock observerat att på de platser i Sverige där fysiska casinon är etablerade har dessa haft en unik betydelse för landets turist- och underhållningssektor. Detta blev särskilt tydligt när Casino Cosmopol beslutade att stänga sitt fysiska casino i Sundsvall, ett beslut som direkt påverkade 68 medarbetare – och har haft en negativ utveckling på stadens turism.
 
Men därutöver ger spelbolagen skatteintäkter som går direkt tillbaka till statskassan för att investera andra viktiga projekt i staden. Bortom skatter och direkt ekonomisk inkomst, finns det som tidigare antytt ringar-på-vattnet-effekt. Många arbetstillfällen har skapats direkt inom casinona inom närliggande branscher såsom hotell och restaurang. Vissa turister väljer att turista i en stad principiellt för att de har fysiska casinon. Medan dessa platser även brukar anordna festliga kvällar och evenemang som lockar turister till staden. 

Sammanfattning

I den här artikel har vi gått igenom casinoturismens ekonomiska påverkan på den regionala utvecklingen. Det är tydligt att när casinobranschen etablerar sig på en plats, medför det en betydande inverkan på områdets utveckling. Spelbolagen genererar bland annat skatteintäkter som kan återinvesteras i infrastruktur, utbildning och sjukvård. Vidare skapas en kedjereaktion: casinon driver upp efterfrågan inom närliggande sektorer. Vilket inkluderar allt från bostäder och hotell till infrastruktur och ett växande affärsliv med butiker och restauranger.

Men som alltid finns det två sidor av myntet, och varje fördel kan även medföra utmaningar. Några av de utmaningar casinon kan medföra är stigande levnadskostnader för invånare i närheten, en ekonomi som blir mer känslig för ekonomiska fluktuationer samt risk för infrastrukturell överbelastning, särskilt under högsäsonger.

Vi hoppas att denna artikel har erbjudit insikter och varit givande att läsa.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se