Dansk naivitet öppnar fortfarande för islamism

Palestina-scarf. Bildkäll: Amazon.com
  • Lördag 27 jan 2024 2024-01-27
E-post 355

Den som önskar, och arbetar för sharialagar istället för nordisk sekulära demokrati bör alltid ställas frågan om man bor i rätt land. Det skriver Edward Nordén som på nära håll följt inte bara kröningen av en ny dansk regent utan även hur Sveriges södra granne har utvecklats på senare år.

”-Hennes majestät drottning Margrethe har abdikerat. Länge leve hans majestät kung Frederik X!

Danmarks statsminister Mette Frederiksen utropade i enlighet med den danska grundlagen tre gånger att drottningen abdikerat och att den nya kungen Frederik den tionde tar över tronen.

En märkbart rörd Kung Frederik tar över efter den omåttligt populära Drottning Margarethe II av Danmark. Margerethe, född 1940 är äldsta dotter till Kung Frederik IX av Danmark och prinsessan Ingrid av Sverige.

En stark karaktär att följa.

Alla regenter har ett valspråk som visar hur deras tankar går kring sitt regerande. Kung Frederiks är: – Förbunden, förpliktigad för konungariket Danmark. Det mottogs av öronbedövande jubel från tusentals danskar.

Det är en mänsklig kung som ska förena och verka för danskarnas gemenskap i oroliga tider. Och det är oroliga tider även i Danmark. 

Terrorhotet är högt, komplikationerna med den muslimska världen finns fortfarande sedan den s.k. karikatyrkonflikten och den eskalerande konflikten mellan Hamas och Israel sätter sin prägel på landet.

Minnet av Jyllandsposten ständigt närvarande

Påminnelsen om Jyllands-Postens tolv teckningar av profeten Muhammed för snart 20 år sedan ligger latent som en dov bakgrundsklang . Samma islamistiska diktaturer, samma jihadistiska terrorgrupper och samma oförmåga att acceptera yttrandefrihet före sharialagar, islamisk kultur och religiösa tankar ligger i allt väsentligt kvar. 

Koranbränningar, en ointegrerad diaspora och en starkare kulturell konflikt visar på samma problem som 2005. Den stora skillnaden är att konflikten och de våldsamma reaktionerna är starkare nu än då. Danmark vek sig för trycket från extremister och diktaturer för att införa sin blasfemilag i slutet av 2023. Den kallas kujonloven i folkmun. Fegislagen. 

Det finns ingenting som visar på något positivt med att ge efter för islamistisk fundamentalism eller dess gråterskor. Inte heller de som söker väljare och allianser med islamister eller deras föreningar har vunnit något. Tvärtom.

Vi vet idag att organisationer som det Muslimska Brödraskapet –  en politisk-religiös islamisk organisation grundad av Hassan Al Banna 1928 i Egypten – spridits över Europa sedan decennier. 

Den skandinaviska naiviteten

Genom omfattande nätverk, skickliga strateger och västlig naivitet har det Muslimska Brödraskapet skapat en mängd organisationer och skapat bilden av sig själva som naturliga representanter för muslimer i väst. Med skattepengar, bidrag och strukturer har otaliga politiker försökt vänskap för att få tag på deras väljargrupper. Detta är en etablerad metod av islamisterna. 

Entrism. De bjuds in av politiker, kristna församlingar och myndigheter.  De öppna demokratier som präglar väst är en mycket lämplig jordmån för fundamentalistisk islamism att etablera sig i. Det konstaterade bland annat Brödraskapets förre andlige ledare Yussuf al Qaradawi under sin tid vid Islamic Center i München när han skrev ner riktlinjerna för etableringen i Europa.

Någon demokratisk omvändelse sker inte. Islamisterna stärks av att legitimeras av alla dessa etablerade parter i de nya länderna de flytt till. Sekulära kulturmuslimer och mer integrationspositiva organisationer tystnar när de ser islamisterna ihop med politiker, kändisar, ”influencers” och myndigheter. Inte minst de med erfarenhet av korrupta diktaturer.

Den danska karikatyrkonflikten 2005 tog fart genom att en liten grupp islamistiska imamer från Danmark, med kopplingar till bland annat Muslimska brödraskapet, åkte runt i Mellanöstern och hetsade mot Danmark.  Det var inte en naturlig utveckling som ledde upp till kulturkrocken. Till sin hjälp hade de bland annat Muslimska brödraskapet. En av imamerna har i efterhand berättat hur de även tog kontakt med terroristorganisationer som Hizbollah och Hamas, och till och med sände trevare till al-Qaida. Ett exempel på hur islamister i de danska församlingarna de facto var ett internt säkerhetshot. Det är man fortfarande.

Trevaren till al-Qaida resulterade i fatwan som indirekt kom att ta den svenske konstnären Lars Vilks liv.

Muslimska brödraskapets ständiga närvaro

Det var minst sagt uppseendeväckande att se företrädare för liknande församlingar vid kröningens efterföljande gudstjänst i Aarhus domkyrka. Imam Siad Dahir Ali, knuten till Fredens Moské i Brabrand, deltog dessutom med en stor halsduk med texten ”Free Palestine”. 

Frånsett den opassande politiseringen av kröningen är det ändå anmärkningsvärt att dessa ständiga företrädare för olämpliga organisationer bjuds in. Det är väldigt lätt att hitta en vettig muslim – och väldigt svårt att hitta en vettig muslimsk företrädare som inte är knuten till islamistiska strukturer. 

Det är väl känt. Siad Dahir Ali är också huvudperson i Dansk Islamisk Råd som är knutet till det Muslimska Brödraskapet. Det muslimska brödraskapet palestinska gren är Hamas. 

Den islamistiska terrorgruppen vars mål är att befria Palestina från judar genom våld och terror. Likt flera andra moskéer har man haft samma problem med inbjudna predikanter som uttrycker förklenande åsikter om demokrati, kvinnor, homosexuella och judar. Likt flera stora moskéer och församlingar i Sverige är finansieringen från bland annat islamistiska styren som Qatar – där Hamasledarna fått en fristad i lyx. 

För några år sedan gjorde danska TV2 en serie där kvinnor sökte äktenskapliga råd i danska moskéer med dold mikrofon. Det gick inte bättre i Danmark än det gjorde i Sverige. Även Fredens Moské i Braband svarade att kvinnor har att lyda sin man även om det står i strid med lagen och att man hade en shariadomstol. Uttryck för att en kvinna inte har rätt att neka sex till en man om han vill det – även om han misshandlar henne – framkommer. Att moskéer tolkar lagen bättre än den danska staten.

Flera imamer och företrädare för olika moskéer svarade jakande på våldtäkt inom äktenskapet, barnaga, stening och en syn på män och kvinnor som sedan länge förpassats till historien i Danmark. Efter avslöjandet ertappades de med lögner och hävdade bot och bättring. 

Frågan är varför så många politiker, samfund, myndigheter och samhällsparter envisas med att låta de minst lämpade företrädarna och de sedvanliga islamisterna ta plats i alla traditionsenliga tillfällen och maktcentra? 

Det är nog något som ytterst få medborgare efterfrågar. Den som önskar, och arbetar för sharialagar istället för vår nordiska sekulära demokrati bör alltid ställas frågan om man bor i rätt land.

Edward Nordén

Debattör, jordbrukare och talesperson Medborgerlig Samling

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se