Delmi: Kritik mot islamism är rasism

  • Söndag 13 jun 2021 2021-06-13
E-post 1392

Delegationen för migrationsstudier menar i en rapport att explicit att kritik mot en religiös ideologi som gör skillnad på folk utifrån kulturella, etniska och religiösa kriterier är ett utslag för rasism. En slutsats som går helt emot allt arbete som bland annat Säkerhetspolisens och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskaps arbete de senaste åren.

I en så kallad policy brief presenterade Delmi, Delegationen för migrationsstudier, en rapport från det av Vetenskapsrådet finansierade forskningsprojektet Interaktiv rasism på internet, i pressen och politiken: Diskurser om invandring och flyktingar i tider av kris. Projektet har syftat till att skapa förståelse för hur samtida rasistiska och främlingsfientliga föreställningar formas och sprids i den svenska offentligheten. Brief:en innefattar resultat från studier av internetoffentligheter, ledarjournalistik och yttranden från folkvalda politiker.

Delmi pekar explicit ut ledarskribenterna Ivar Arpi och Per Gudmundson, bägge tidigare på SvD, den senare idag ansvarig utgivare på nättidskriften Bulletin, som ansvariga för spridandet av rasistiska vansföreställningar.

Detta har fått  Tidningsutgivarnas Thomas Mattsson reagerar som genom ett pressmeddelande menar att 

Tidningsutgivarna ser med oro på hur publicistikens integritet ifrågasätts. Senast har Delmi, en statlig expertkommitté under justitiedepartementet, pekat ut Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet som delansvariga för att normalisera främlingsfientlighet och rasism.

Mattson lyfter upp att detta är en trend och exemplifierar med att MPRT, Myndigheten för Press, Radio och TV sedan en tid infört subjektiva kvalitativa kriterier för utbetalande av presstöd. Där t.ex spridande av ”konspirationsteorier” skall kunna ligga till grund för att avslå ansökningar av presstöd.

I ett av de exempel som Delmi lyfter upp pekar forskaren på Ivar Arpis varnande ord för islamisering som varandes uttryck för rasistiska vanföreställningar. Islamism är en ideoligi som gör skillnad på folk av etnisk, religiös och kulturell härkomst samt utgör ett förtryck mot kvinnor och personer med annan sexuell läggning. Islamism förespråkar bland annat dödsstraff för homosexualitet samt apostasi.

Säkerhetspolisen har vid återkommande tillfällen varnat för det säkerhetshot som islamistiska miljöer utgör.

Den åsikt, i varnande tonläge för islamism, som i detta fall Ivar Arpi givit uttryck för menar Delmi skulle vara ett utslag och spridande av rasism.

Förutom det uppenbara, som Thomas Mattson pekar på, att Delmi pekar på etablerade ledarsidors opinionsbildning och uttryck för den vida yttrandefrihet som Sverige har en lång tradition av som klandervärd framstår något som kanske är ännu allvarligare redan på kort sikt. 

Delmi menar i praktiken explicit att kritik mot en religiöst baserad ideologi som gör skillnad på folk utifrån kulturella, etniska och religiösa kriterier är ett utslag för rasism.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se