Den ryska dammsprängningen förödande för den globala livsmedelsproduktionen

Genrebild översvämning. By Hans on Pixabay.
  • Fredag 9 jun 2023 2023-06-09
E-post 35

Dammkollapsen i Nova Kachovka efter det som flera bedömare menar skall tillskrivas Ryssland kommer få omfattande konsekvenser på den globala livsmedelsproduktionen. En produktion där Ukraina tidigare varit en avgörande producent där landet nu skriver ner sina prognoser till mindre än hälften mot vad de kunde producera innan kriget började.

Omkring 600 kvadratkilometer av Chersonregionen i södra Ukraina står under vatten efter dammkollapsen i Nova Kachovka. Enligt guvernören i Cherson, Oleksandr Produkin, ligger 68 procent på ryskkontrollerat område rapporterar bland annat SVT. Enligt Washington Post är närmare 15 000 hem översvämmade på ryskkontrollerat område. Några säkra uppgifter om hur räddningsinsatserna går är svåra att få fram. Den rysktillsatta ”guvernören” Vladimir Saldo hävdar att över 4 000 personer evakuerats.

Men sprängningen har lett till en infrastrukturkollaps i det krigshärjade territoriet Cherson, Ukraina,  som kommer att komplicera tillgången till vete, majs och sojabönor och omöjliggöra skörd. Katastrofen kommer också att leda till att jordbrukare fördrivs med förluster i jordbruksproduktionen på både kort och lång sikt.

Bönder söder och väster om dammen och på Krim kommer också att ha svårare att få tillgång till vatten för bevattning.

Cherson och dess omgivningar är för närvarande en krigszon, och medan vissa jordbruksaktiviteter har pågått är jordbruksproduktionen begränsad på grund av de pågående striderna, enligt experterna. Men skador i områden längre bort från den aktiva frontlinjen, där mer betydande jordbruksproduktion har ägt rum, kommer sannolikt också att påverkas av översvämningar.

Enligt  Brian Kuns, geograf vid Sveriges Lantbruksuniversitet och expert på postsovjetisk jordbruksomvandling i södra Ukraina producerar området en rad matvaror, med spannmål och oljeväxter som representerar den största andelen och med grönsaksproduktion också betydande väster om Kherson och på Krim vilket Food Ingredient First återgivit. De har även intervjuat Monika Tothova.

Monika Tothova, FN-ekonom för Food and Agriculture Organization (FAO) menar att

“Det kommer att uppstå skador på jordbruksproduktionen på kort sikt i samband med dammförstörelsen”.

Tothova specificerar att innan kriget började var oblasterna kring dammen “betydande” produktionsmarker av vete, korn, majs, sojabönor, hirs (relativt små mängder), raps och solros.

“Översvämningar vid denna tidpunkt kommer sannolikt att ha en bestående inverkan av vattenförsämring – och därmed förstöra stående grödor – och årets skörd kommer förmodligen att bli en fullständig förlust, beroende på hur länge vattnet stannar”, konstaterar hon.

Ukrainas livsmedelsproduktion kollapsar

Kollapsen av Kakhovkadammen är det senaste slaget mot den ukrainska jordbrukskapaciteten, avgörande för global livsmedelssäkerhet. De långsiktiga effekterna på ekosystemet och följaktligen även på jordbruksproduktionen är svåröverblickbara.

Kuns förutspår att det kanske inte är möjligt att bevattna den översvämningsdrabbade marken under överskådlig framtid. Kakhovka-reservoaren var också källan till dricks- och bevattningsvatten för den ockuperade Krimhalvön. [under rysk kontroll sedan 2014], så det kommer att få allvarliga konsekvenser även där”, konstaterar han.

 Innan den ryska annekteringen av Krim 2014 stod dammen för nära 90 procent av dess färskvattenbehov.

Kollapsen av Kakhovkadammen är det senaste slaget mot den ukrainska jordbrukskapaciteten, som är avgörande för global livsmedelssäkerhet och stabila globala råvarupriser på livsmedel. Det kommer också en vecka efter att Ukrainas nationella akademi för jordbruksvetenskap sänkte landets prognostiserade spannmålsproduktion med 5,5 miljoner ton till 44,5 miljoner ton i år.

Ukraina har 33 miljoner hektar jordbruksmark, enligt Världsbanken, så nästan 2 % av den ytan kan vara hotad. Ukraina producerade 67 miljoner ton spannmål 2022 och 106 miljoner ton 2021

“Förstörelsen av vattenkraftverket Kakhovka kommer att leda till att fält i södra Ukraina riskerar att förvandlas till öknar nästa år”, sade det ukrainska jordbruksministeriet.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se