Det finns en annan väg för islam i Europa

Koranen. Bildkälla: Wikipedia
  • Måndag 30 okt 2023 2023-10-30
E-post 122

Den väpnade konflikten, eller det hybridliknande krig, som förs mellan Israel och Palestina har ökat religionsmotsättningar och friktioner i inte bara Sverige utan hela Europa. Men det finns en annan väg. Om än en väg som bara visar svaga tecken på att finnas. I Tyskland kan de första tecknen skönjas på hur en politisk prioritering av liberala krafter kan skapa en annan utveckling för islam och integration.

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige, FIFS, kom efter att den raket, som landade nära ett sjukhus i Gaza att inte bara sprida omtvistade uppgifter även att dra in den väpnade konflikten i den svenska debatten. FIFS utgör det muslimska svenska trossamfund som organiserar moskéer som kontrolleras eller domineras av det Muslimska brödraskapets ideologiska religiösa uttolkning av Koranen och islams urkunder. FIFS menar att

Det som vi har bevittnat under de senaste timmarna från Gaza är hjärtskärande. Gazaborna, som redan lever under extrema förhållanden, har utsatts för en katastrofal attack mot ett sjukhus där över 500 människor, däribland kvinnor och barn, har förlorat sina liv. Många av våra medlemmar har berättat om anhöriga de har mist och känslan av hopplöshet som omfattar dem.

IFIS är bara en av flera organisationer som lyft in en konflikt i en annan världsdel till att bli även en svensk inrikes angelägenhet. Idag märks inte heller några andra än enstaka och enskilda muslimska röster av i Sverige. Något som skiljer ut Sverige från bland annat Tyskland.

Tyskland väljer en annan väg

Efter attackerna i Israel har flera muslimska föreningar i Tyskland tagit avstånd från våld och antisemitism. I veckan bjöds företrädare för judiska församlingar in till en moské i staden Bochum.

– Det här är ett första steg i rätt riktning, säger Nils Lange, presstalesperson för det judiska centralrådet i Tyskland.

Även om Tyskland har präglats av även starka protester mot Israel med antisemitiska inslag så är stämningen i relation till judar annorlunda. Tyskland har agerat med kraft mot radikaliserande islamistiska kluster och säkerhetstjänsten har ställt krav på ett förbud mot den islamistiska organisationen Milli Görus som står Turkiet och det Muslimska brödraskapet.

Kraven har dock nekats och Milli Görus Tyskland utgör fortfarande navet i denna organisation med förgreningar i bland annat Sverige.

Relaterat: Så intensifieras Erdogans kulturkrig mot Europa

Tyskland har dock, till skillnad mot Sverige, valt en annan väg i religionsdialogen. Tyskland har valt att premiera dialogen med muslimska samfund som representerar en progressiv utveckling av religionen vilket börjat ge resultat.

Företrädarna för de judiska och muslimska församlingarna i den tyska delstaten Nordrhein-Westfalen träffades för första gången i måndags förra veckan, i synagogan i Köln. Under fredagen sågs de ännu en gång, i en moské i staden Bochum. Ett kontroversiellt ämne i större delen av Europa, debatten om islams plats i västvärlden är särskilt ansträngd i Tyskland, som har tagit emot mer än 1 miljon flyktingar och asylsökande från länder med muslimsk majoritet sedan 2015.

Relaterat: Ärekebiskopens arv: Fortsatt radikalisering av Svenska kyrkan

Som ett av flera exempel kan den liberala moskén Ibn Rushd – Goethe i Berlin lyftas fram.  För troende och praktiserande av en mer liberal tolkning av islams urkunder erbjuder moskén en användbar motkraft till högerextrema politikers framställning av islam som intolerant och benägen till våldsbejakande extremism.

Islamiska myndigheter i både Egypten och Turkiet har starkt fördömt köns-desegregeringen vid denna moské – en ståndpunkt som delas av många muslimer och nyanlända flyktingar i Berlin – men ett litet antal tyska muslimer har anammat den.

Faran är att de flesta vanliga moskéer också främjar fundamentalistiska läror, som kan skapa parallella samhällen och motverka integration, varnade imamen Seyran Ates vid moskén i en intervju till Politico

“Om muslimer vill integreras måste de liberalisera”

Även om det finns kritik så finns det allt fler tyska muslimer som pekar på behovet att hålla isär religion och politik. För även om Ali Taouil, shiamuslimsk imam vid moskén i Neukölln menar att Seyran Ates gått för långt med inkludering av homosexuella och böner där könen blandas så håller han med om grundproblematiken i samma intervju. 

Att radikala moskéer med en konservativ syn på islam som de som företräder wahhabistiska ideal eller Muslimska brödraskapets uttolkningar utgör ett problem.

 “Problemen utanför Tyskland borde lämnas utanför Tyskland. Låt oss vara bröder här. Vårt mål är att vara tillsammans”.

Det finns en annan väg för islam än den man slagit in på i vaket efter den sjunde oktober. En väg som endast regeringen Kristersson kan öppna för istället för att hänga kvar i  gamla strukturer och samarbetspartners. 

Relaterat: Moskénätverken som säkrade Erdogans valframgångar

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se