Det Muslimska brödraskapet liberaliseras – Piskning till döds för homosexualitet ersätts med fängelse

Foto: Pink News
  • Måndag 4 jul 2022 2022-07-04
E-post

Tidningen ETC och till Studieförbundet Ibn Rushd allierade opinionsbildare driver för närvarande en opinion för att mjuka upp synen på det fascistiska Muslimska brödraskapet. Brödraskapet beskrivs som en bred rörelse med även liberala inslag där det tunisiska Ennahda lyfts fram som progressivt exempel. Där straff för homosexualitet nu ersätts med fängelsestraff istället för de tidigare dödsstraffen genom piskning.

Expo´s journalist och reporter, samhällsdebattören Bilan Osman som för närvarande är aktuell med en granskningsserie om opinionen mot studieförbundet Ibn Rushd försvarar det Muslimska brödraskapet i ett flertal tweets och trådar på blanda annat Twitter.

Osman menar bland annat i sitt försvar att Brödraskapet är en bred och brokig rörelse och lyfter fram partiet det tunisisika islamistiska partiet Ennahda som ett progressivt gott exempel och föredöme.

I andra sammanhang, främst i artikelserien i ETC, försvarar Osman anklagelserna om studieförbundets relationer och kopplingar till det Muslimska brödraskapet som uppstår dels genom bekräftade personunioner, dels genom de egna uttalandena som finns väl dokumenterade.

Relaterat: Muslimska brödraskapets svenska historia – En sammanfattning

Omar Mustafa, som tvingades välja mellan att vara ordförande för Brödraskapets sammanhållande nätverksorganisation i Sverige, Islamiska förbundet i Sverige (IFiS) och en styrelseplats i Socialdemokraternas partistyrelse var under flera år förbundsrektor för studieförbundet Ibn Rushd. Mustafa menade efter att han fått kritik av stiftelsen Expo för sitt stöd för Brödraskapets andlige ledare Yussuf al Quarradawis uttalanden om Förintelsen i en intervju i tidningen Expressen att 

– Att “lika” någon på Facebook (göra en ”tumme upp”, Red:s anmärkning) betyder ju inte att man delar den personens alla åsikter. Yussuf al Quarradawis är världens mest framstående muslimske teolog som går att jämföra med påven. Att följa hans uppdateringar på Facebook är intressant för mig som muslimsk aktiv. Jag håller inte alls med om hans antisemitiska uttalanden.

De som följer Yussuf al Quarradawi på sociala medier i allmänhet men kanske i synnerhe al Quraradawis TV-program kan sluta sig till att han i egenskap av Brödraskapets andlige ledare har tre huvudsakliga och prioriterade intresseområden:

  • Judars ställning
  • Kvinnans ställning
  • Synen på homosexualitet

Och som status som muslimsk påve är, enligt Mustafas sätt att se på al Quarradawi, den senare oomtvistad även om man i enskilda frågor kan försöka ha en annan egen uppfattning. Studieförbundet gav även Islamguiden ett pris för sitt folkbildande arbete till Islamguiden för att de bland annat översatt och publicerat Jamal Badawis och Brödraskapets utredning om kvinnans ställning i Islam.

Relaterat: Den religiösa urkunden spelar roll

De åsikter om främst synen på homosexuella som al Quarradawi ger uttryck för slår igeniom i de olika grenarnas förda politik. 

I en av Brödraskapets TV-kanaler, den turkiska kanalen Watan TV, ger Hala Samir uttryck för den huvudsakliga linjen. 

“Om du hittar män som är engagerade i en homosexuell handling – döda den aktiva såväl som den passive. Börja inte fråga: ’Är du aktiv eller passiv?’ Döda bara båda”.

Även al Quarradawi är tydlig på den punkten när han i olika intervjuer ger sin syn. I al-Jazeera TV, den arabiskspråkiga kanalen, menar han att homosexualitet skall bestraffas på samma sätt som äktenskapsbrott. Brödraskapet lutar sig på Sura 24:2 i Koranen i detta fall. Där stadgas att en äktenskapsbrytare skall bestraffas med 100 piskrapp.

Det är allmänt känt att 100 piskrapp utdelade vid ett och samma tillfälle i regel leder till döden varför fler länder med islamistisk lagstiftning valt att göra ett undantag för lesbiska par, i enlighet med saudiarabisk praktik. I de länderna delas straffet upp med 20-50 piskrapp åt gången med tid för läkning emellan för att ge den dömde en möjlighet att överleva straffutmätningen.

Längst i liberaliseringen av lagstiftning mot homosexualitet har, vilket Osman pekar på, Tunisien och det islamistiska partiet Ennhada gått. Där straffas homosexualitet istället med tre års fängelse även om det inte sällan förekommer att homosexuella dödas i utomrättsliga processer.

Ennhadas tidigare minister med ansvar för mänskliga rättigheter och media, Samir Dilou, fick kritik från bland annat Amnesty International för sina uttalanden om att homosexualitet inte var en mänsklig rättighet.

Slutsatsen är därmed att Osman i viss mån har rätt när hon pekar på att Brödraskapets olika grenar utvecklas i olika riktningar. 

I synen på homosexualitet och HBTQI-kollektivets rättigheter har vissa länder gått från explicita och generella krav på dödsstraff till att för lesbiska par dela upp straffet, piskrapp, så att det öppnar för möjligheter att överleva straffet.

Längst har Tunisien gått i sina reformer med att ersätta piskrappen med ett treårigt fängelsestraff för de som avslöjas med homosexuella handlingar även om det fortfarande genomförs utomrättsliga avrättningar.

I vilken mån de som döms till fängelse sedan överlever fängelsevistelsen är dock okänt då homosexualitet inte är uppskattat i alla tunisiska samhällsskikt.

Relaterat: Socialdemokraternas politik i relation till Brödraskapet ligger fast

 

Bli prenumerant

Gillar du det vi gör? Gillar du formatet "grävande opinionsjournalistik"?

Till skillnad från många traditionella medier och även en rad alternativa medier tar Ledarsidorna.se inte emot presstöd av principiella skäl. Det går inte att ta emot något om du är motståndare till det.

Det betyder att vi finansieras av de som läser oss och ser ett värde i det vi gör.

Om du vill hjälpa oss att fortsätta, bli PLUS-medlem och få samtidigt tillgång till hela artikelarkivet, inte sällan med unikt källmaterial.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se