En statsminister “dead against” ny kärnkraft

Barakah Nuclear Power Plant. Foto: Wikipedia
  • Torsdag 18 aug 2022 2022-08-18
E-post

Det finns goda skäl för den konservativa oppositionen att inte hörsamma regeringen Anderssons inbjudan till blocköverskridande energisamtal. Statsministern själv, visar historiken, är inbiten motståndare till ny kärnkraft på samma sätt som hon personligen är helt övertygad om vindkraftens framtid och förträfflighet.

Det går inte att lasta någon för den pågående elkrisen med rekordpriser och oljeförbränning mitt i sommaren, säger klimatminister Annika Strandhäll som svar på oppositionens kritik mot den rödgröna energipolitiken. Strandhäll upprepar också påståendet att kärnkraften lades ned på grund av olönsamhet, trots att det var regeringen Löfven gjorde kärnkraften olönsam genom en höjning av effektskatten.

Det framkom även vid Expressens partiledardebatt att statsmininster Magdalena Andersson ser endast en utökad vindkraft som vägen ur dagens energikris när den planerade energiförsörjningen står för en allt mindre del av den totala.

Det går inte att undvika ett gammalt uttalande som tillskrivs Percy Barnevik, då koncernchefchef för ABB när en analys av socialdemokratisk energipolitik skall sammanfattas:

– “Vi har i Sverige billig el, vi har ren el, vi har säker el, vi har kort sagt den elförsörjning alla andra länder skulle vilja ha. Och vårt huvudsakliga bekymmer är hur vi på kortast möjliga tid ska komma ur denna situation”.

Jan Blomgren: Hur illa kan det gå med elen i vinter?

Att de eftergifter som hon på senare tid givit kärnkraftens framtid om fortsatt drift beror mer på att dessa är mer eller mindre nödvändiga för att Sverige inte skall kastas tillbaka i ett förindustriellt tillstånd.

Anderssons position inom energipolitiken är föga känd men det finns allt fler källor som styrker att hon varit del av utvecklingen av dagens situation. Inledningsvis kan inte statsministern på ett rimligt sätt förklara de skenande svenska elpriserna i ett vidare perspektiv. Dessa priser började skena för ett knappt år sedan, långt innan det ryska anfallskriget mot Ukraina.

Att som statsministern enkom skylla på Putin, som även han har en skuld i dagens energikris, är inte att ge hela bilden på ett ärligt sätt till väljarna inför valet den 11 september.

Relaterat: Rosenbad och Bryssel bär huvudansvar för elpriserna (OBS: Artikeln är från 2021, före Ukrainakriget)

En statsminister “dead against” ny kärnkraft

 

Enligt källor i regeringen Persson, där Magdalena Andersson var såväl planeringschef åt Göran Persson som statssekreterare på finansdepartementet delade hon Göran Perssons skepsis mot kärnkraften och närmade sig allt mer vindkraftens supportrar.

Magdalena Andersson var delaktig i framtagningen av elcertifikaten som en dold subvention av vindkraft.  Elcertifikatssystemet infördes i Sverige av regeringen Persson år 2003 under överinseende av Magdalena Andersson som då var planeringschef i statsrådsberedningen under Göran Persson för att främja en ökad elproduktion från förnybara energikällor. De första åren uppgick handeln med elcertifikat till 30 procent av vindkraftsbolagens intäkter.

Utan denna subventionerade handel och det instrument som certifikaten utgjorde hade de mer storskaliga utlandsfinansierade investeringarna uteblivit. Vinsterna kom i huvudsak gå till utländska ägare.

Investeringarna underlättades även genom att säkerhetsföreskrifterna sattes lägre än på andra motsvarande installationer. Hade säkerhetsföreskrifterna följt andra motsvarande höga nivå och elcertifikaten aldrig införts hade antalet vindkraftverk som byggts på kommersiella grunder summerat upp till noll stycken.

Andersson var även delaktig i att ta fram den modell som gjorde fyra kärnkraftsblock olönsamma genom en mot kärnkraften riktad höjning av effektskatten och i denna en konstruktion där kärnkraften överbeskattades. Skatten togs ut på beräknad effekt, inte levererad effekt.

Relaterat: Vad kostar allt runt vindkraften?

Denna åtgärd var ett direkt resultat av de förhandlingar som Ibrahim Baylan (S) och Mikael Damberg (S) förde med Per Bolund (MP) och Åsa Romson (MP). Istället för att stifta en lag om att stänga fyra reaktorer så provocerade regeringen Löfven istället fram en stängning genom skattehöjningar. Skattehöjningar som ingen hade räknat in i kalkylen när investeringarna gjordes.

Inte heller vattenkraften kommer vara fredad med den energiuppgörelse som Ibrahim Baylan förhandlade fram. Idag hotas över 1 000 vattenkraftverk av rivning då deras tillstånd skall miljöprövas av domstol i enlighet med energiuppgörelsens grundvillkor.

 

Ny kärnkraft ekonomiskt möjlig

 

När regeringen nu skall överföra delar av den övervinst som Svenska kraftnät har fonderat, eller 30 miljarder kronor, skall det ställas i relation till vad ett nytt kärnkraftblock kostar. Ett nytt kärnkraftblock, byggt med standardteknik, kostade år 2013 runt 60 miljarder kronor styck. Detta baseras på Korea Electric Power Corporation (KEPCO) kontrakt för de fyra block som utgör Barakah kärnkraftverk i Förenade Arabemiraten (UAE) som totalt kostade 24,4 miljarder dollar att färdigställa. 

Utslaget på en drifttid på 30 år eller mer skulle kapitalkostnaden exklusive ränta bli två miljarder kronor per år. Eller mindre förutsatt att en svensk investering baseras på känd teknisk lösning. Och det finns redan två kommuner som har alla tillstånd klara enligt lag för ytterligare reaktorer. Oskarshamn och Varbergs kommuner.

Men idag är en sådan diskussion omöjlig att ta. Magdalena Anderssons motstånd, som grundades på finansdepartementet när hon blev vän och nära kollega med Per Bolund, är kompakt mot alla nyinvesteringar i kärnkraft.

Hon är dessutom helt oemottaglig för en kritisk granskning av vindkraften utan håller fast vid den positiva bild hon har. Som hon genom åren understött med dolda skattesubventioner samtidigt som hon riktat andra regelverk för att göra kärnkraften olönsam i förtid som alternativ.

Det finns med andra ord goda skäl för den konservativa oppositionen att inte hörsamma regeringen Anderssons inbjudan till blocköverskridande energisamtal. Sist det begav sig kostade det Sverige fyra kärnkraftreaktorer och viljan att investera i nya är begränsad med nuvarande statsminister.

Och Magdalena Andersson har inga planer på att skapa mer planerbar energi då hon själv utesluter kärnkraft. Snarare tvärtom är hon en av de i regeringen som driver på hårdast för att ersätta dagens kärnkraft med en icke-planerbar och i stordrift oprövad vindkraft. 

Vars konsekvenser endast har utretts av vindkraftföretagen själva, utan någon som helst insyn och än mindre extern oberoende kritisk granskning.

Allt med Socialdemokraternas och statsminister Magdalena Anderssons tysta medgivande.

 

Prenumeration

Gillar du det vi gör? Gillar du formatet "grävande opinionsjournalistik"? Gillar du artiklar av Björn Törnvall, Edward Nordén eller skribenter som professor Jan Blomgren som mer eller mindre återkommande skribenter? Gillar du att vi ifrågasätter makten och de som kallar sig experter?

Till skillnad från många traditionella medier och även en rad alternativa medier tar Ledarsidorna.se inte emot presstöd av principiella skäl. Det går inte att ta emot något om du är motståndare till det.

Det betyder att vi finansieras av de som läser oss och ser ett värde i det vi gör.

Och detta är en förutsättning för att vi som huvudregel varje dag klockan 06 på morgonen, 365 dagar per år, ska kunna ge dig en nyhetsfördjupning ur vårt perspektiv.

Om du vill hjälpa oss att fortsätta med detta, bli PLUS-medlem och få samtidigt tillgång till hela artikelarkivet, inte sällan med unikt källmaterial.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se