Erdogan – The Puppet Master

Nato / Turkiets president Recep Tayyip Erdogan. Foto: Logo samt Wikipedia. Montage.
  • Fredag 7 jul 2023 2023-07-07
E-post 96

Turkiet är inte öst, det är inte väst. Det är sitt eget och Recep Tayyip Erdogan är idag världspolitikens självklare ”Puppet master” eller dockmästare.  Om det vittnar händelser i Istanbul dagarna innan försvarsalliansen NATO inleder sitt årliga toppmöte i Vilnius. Ett möte där Sverige inte är en huvudfråga längre utan där Turkiet kommer styra utvecklingen i stort och i smått.

Dagen innan NATO:s medlemsländer möts i Vilnius den 11 juli har försvarsalliansens generalsekreterare Jens Stoltenberg kallat Sveriges statsminister Ulf Kristersson och Turkiets president Recep Tayyip Erdogan till ett separat möte. Det är fortfarande osäkert Turkiet kommer släppa in Sverige i alliansen och den korta tiden som är kvar kommer inte medge att vare sig det turkiska eller ungerska parlamentet kan bereda och votera om frågan innan mötet startar.

Men detta hindrar inte Erdogan att agera på andra arenor samtidigt som delar av den ryska krigslyckan i Ukraina inte är självklar längre. Sedan kriget bröt ut har Turkiet haft en lutning att slå mynt av det för egen vinning som mäklare och försäljningskanal av ryska råvaror. Och Turkiets förhållande med sin ryske granne i norr har inte heller alltid varit som det är idag. Under det syriska inbördeskriget var länderna djupt oense om synen på den syriske presidenten Bashar al Assad samt inte minst hade länderna olika agendor och intressen att försvara.

Med en haltande rysk krigslycka så finns det goda skäl för Turkiet att ständigt utvärdera sin position. Vilket sker nu. Något som sannolikt förstärkt behoven av en turkisk säkerhetspolitisk taktikjustering är hur den ryska inrikespolitiska situationen utvecklas. Efter Wagnergruppens marsch mot Moskva, som avbröts lika hastigt som den inleddes, så har den ryska ledningen påverkats även om ingen med någon säkerhet kan säga hur.

Om Vladimir Putin försvagats eller konsoliderat och förstärkt sitt grepp om landets ledning är det ingen som kan svara säkert på, inte heller hur dynamiken utvecklats efter att flera generaler nu försvunnit från arenan. 

Relaterat: Turkiets avvaktande hållning handlar inte om Sverige längre

Vindkantring?

Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer i helgen att besöka Turkiet på inbjudan av president Erdoğan för att diskutera den pågående ryska ockupationen av Ukraina och dess konsekvenser. Detta rapporteras av den turkiska regimlojala tidningen Hürriet Daily News. Mötet genomförs bara dagarna före Natos möte i Vilnius och det blir Zelenskys första besök i Türkiye sedan kriget började den 24 februari 2022.

Högst upp på agendan står vad som kommer att avhandlas på det kommande i Vilnius där försvarsalliansen även kommer att diskutera att tillhandahålla säkerhetsgarantier till Ukraina. Ukraina vill också att en väg för landets medlemskap i Nato ska öppnas vid toppmötet. Något som med en sannolikhet gränsande till visshet skulle ses som en fientligt sinnad handling av Ryssland om frågan togs upp.

Zelensky kommer att kräva Turkiets stöd så att NATO-medlemmar utlovar tyngre vapen såväl som stridsflyg i ett försök att driva sin motoffensiv mot Ryssland.

De två ledarna kommer också att diskutera det pågående spannmålsinitiativet som gjorde det möjligt för Ukraina att exportera mer än 30 miljoner ton vete och andra livsmedelsprodukter. Ryssland säger att de inte kommer att förlänga initiativet som kommer att löpa ut den 17 juli på grund de ryska villkoren inte har uppfyllts.

Relaterat: Så närmar sig Erdogan Kremls intressen

Det turkiska försvarsministeriet sa i ett uttalande den 5 juli att Ankara fortsätter sina ansträngningar för att förlänga initiativet genom samtal med Ryssland, Ukraina och FN.

Händelserna i Istanbul, med den ukrainske presidentens besök, kan ge en indikation om en förestående vindkantring inför hösten. Turkiet har tidigare haft en slagsida i sin medlande roll med samtal endast med Ryssland. Detta förändras nu när president Erdogan börjat genomföra möten och samtal med Ukrainas president mer än ett år in i kriget.

Ankara utgjorde även ett av de centra som desinformationskampanjer riktade mot Sverige och svensk socialtjänstlagstiftning emanerade ur. Desinformationskampanjer som det turkisk-nationalistiska svenska partiet Nyans kunde kopplas till och som hade inte bara kopplingar till Iran utan även ett ursprung i ryska intressen.

Turkiet är inte öst, det är inte väst. Det är sitt eget och Recep Tayyip Erdogan är idag världspolitikens självklare ”Puppet master” eller dockmästare. 

Relaterat: Turkiet: Erdogan utlovar “Kalifatets återkomst”

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se