Ett departement i fritt fall

Näringsminister Ebba Busch (KD)/elradiator. Foto: Regerringskansliet. Montage.
  • Tisdag 21 feb 2023 2023-02-21
E-post

Bilden kaos i delar av regeringskansliet och av Klimat- och näringslivsdepartementet synnerhet som ett departement i fritt fall styrks nu av allt fler källor. Regeringen Kristersson har inte förstått skillnaden mellan att vara i opposition och att vara i regeringsställning menar allt flera oberoende källor. Opolitiska tjänstemän som på grund av en oerfaren och bitvis naiv politisk ledning har fått vänja sig vid långa dagar och inställda semestrar.

I september 2022 kom EU överens om att införa ett vinsttak för elproducenter. Vinster över 180 euro per megawattimme ska betalas till staten för att sedan återföras till elkunderna.

Men till skillnad från flera andra EU-länder kommer de svenska elbolagen få behålla de övervinster från vintern som arbetats upp. Förordningen, som i praktiken är en form av federal lagstiftning, började gälla i EU den 1 december 2022, men i Sverige kommer vinsttaket införas först den 1 mars.

Enligt Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionens beräkningar skulle ett vinsttak kunnat ge statskassan 6 miljarder under januari och februari, skriver DN. Eller lika mycket som det första elstödet kostar och som avser det som enligt vallöftet som enerigi- och näringsminister Ebba Busch (KD) och övriga ur regeringsunderlaget skulle betala ut innan jul. Först denna vecka beräknas utbetalningarna kunna komma igång.

Busch slår dock ifrån sig kritiken och hänvisar istället till finansminister Elisabeth Svantesson (M). Men Busch kan inte frånsäga sig sitt ansvar. Det är inte första gången som Kristdemokraterna är delaktiga i något som kan kallas löftesbrott eller på annat sätt varit ansvariga för beslut som kostar skattebetalarna miljarder.

Okontrollerad miljardrullning

Socialminister Jakob Forssmed (KD) lät timmarna innan regeringen Kristersson tillträdde att meddela att den proposition som framförhandlats mellan moderaterna och socialdemokraterna om ett skärpt regelverk för civilsamhället att kunna erhålla statsbidrag skulle dras tillbaka. Kristdemokraterna anser att lagen är för långtgånde och riskerar att hämma vissa kristna församlingars tillgång till skattefinansiering.

Vidare har Kristdemokraterna drivit fram organisatoriska reformer i regeringskansliet som resulterat i historiskt stora ”superdepartement” som kontrolleras av KD. Dels Ebba Busch eget departement, klimat- och näringslivsdepartementet, dels socialdepartementet som leds av Jakob Forssmed.

Klimat- och näringslivsdepartementet har ansvar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation. Departementet ansvarar även för strålsäkerhet, Agenda 2030 samt friluftsliv och arbetar med omställningen till cirkulär ekonomi.

Socialdepartementet ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd, så som folkhälsan, sjukvården och äldreomsorgen. Bland departementets ansvarsområden finns också socialförsäkringar, individ- och familjeomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg. Departementet ansvarar även för frågor som rör idrott, ungdomspolitik, civilsamhället, trossamfund och begravningsväsendet.

Relaterat: Så skyddar Kristdemokraterna skattefinansierad åsiktsproduktion

Ansvaret för trossamfund, som historiskt legat under kulturministen, motiverar Forssmed med att dessa frågor är en form av själsligt omsorgsarbete som har en naturlig hemvist i det allmänna välfärdsåtagandet. Civilsamhället skall, enligt Forssmed, få ett större ansvar i det allmännas välfärdsåtagande men samtidigt inte belastas med ytterligare regelverk.

Relaterat: Begynnande spricka i regeringen Kristersson

Ett departement i fritt fall

Ledarsidornas källor i regeringskansliet bekräftar den bild som ges i annan media. Regeringen i allmänhet och de departement som leds av kristdemokraterna i synnerhet präglas av ett bitvis högintensivt kaos samt stora slitningar som bottnar i ett inte sällan uppenbart oerfaret politiskt ledarskap. 

De opolitiska tjäntemän som bemannar främst näringsdepartementet vittnar om en politisk ledning som inte förstår att det krävs genomarbetade och framför allt faktabaserade underlag inför de presskonferenser där ministrar ger väljare och media besked. Elpriskompensationen, som skulle betalats ut till elkonsumenterna innan jul är bara ett av flera exempel där tjäntemännen tvingats ställa in planerade semestrar och tvingats att arbeta helger och nätter för att gå i mål.

Relaterat: Försenat elprisstöd riskerar främst invandrarhushållens ekonomier

Den tekniska lösningen som Busch valde, att låta Försäkringskassan betala ut kompensationen, ska enligt källor ha baserats på att KD skulle kunna räkna in en positiv mediebild när den väl kom igång. Trots att mynndigheten inte har tillgång till de register över elabonnenter och inte heller har hanterat denna form av stöd. Försäkringskassan lyder som myndighet under partikamraten Jakob Forssmed. Kostnaden för att betala elprisstödet, som inledningsvis uppskattades till 600 miljoner kronor har idag skenat till 1,6 miljarder kronor. Slutnotan är svår att predestinera då inga utbetlningar skett.

Bilden av Ebba Busch departement,   som en arbetsplats i fritt fall och som präglas av kaos är samstämmig med flera av Ledarsidornas källor.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se