Europakonventionen om mänskliga rättigheter förändras inifrån

Mattias Jonsson (S) / Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Montage.
  • Lördag 11 mar 2023 2023-03-11
E-post

Den socialdemokratiske riksdagsledamoten Mattias Jonsson, som i egenskap av att vara ordförande för partidistriktet i Göteborg, initierade ett “coachningssamtal” med två nämndemannadomare har ett uppdrag som borde fått honom att inse olämpligheten i det. Jonsson är även vice delegationsledare för Europarådets svenska delegation. Det råd som förvaltar och övervakar Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Som i sin tur reglerar domstolarnas oberoende och oavhängighet.

Snippa-målet, eller det mål som friade en man från våldtäkt mot en tioårig flicka, har inledningsvis föranlett massiv kritik mot hovrätten för Västra Sverige. Fyra av de fem domarna menadee efter ett resonemang att det fanns tvetydigheter kring begreppet ”snippa”. 

Socialdemokraterna i Göteborg som utsett de båda nämndemännen tog då initiativ till ett ”coachningssamtal” som i sin tur orsakade att båda sa upp sig och som i sin tur utlöste en våg av kritik. 

Den tidigare socialdemokratiske justitieministern Thomas Bodström hävdade att samtalen var ”ett haveri” som bland annat skulle omöjliggöra fortsatt kritik mot brister i rättspolitiken i länder som Ungern.Till DN har Bodström sagt att mötet på partiets kontor aldrig borde ha ägt rum

Mattias Jonsson, ordförande för socialdemokratenas partidistrikt i Göteborg står fast vid att avsikten med coachningssamtalen med de två numera före detta socialdemokratiska nämndemannadomarna enbart skulle vara stödjande:

”Om det uppfattats på annat sätt är det djupt beklagligt”, skriver han och tillägger: ”Det får inte finnas minsta tvivel kring att vi står upp för domstolarnas oberoende”. 

Uttalandet kommer sedan ordföranden för Nämndemännens riksförbund, Stefan Blomquist, under torsdagskvällen avfärdade Socialdemokraternas påståenden om att S-distriktets samtal med nämndemännen skulle handla om att ge stöd i en svår situation. Han sa sig veta, efter förbundets kontakter med en av nämndemännen, att det handlat om ”otillbörlig påverkan”. Blomquist kallar det hela för ett flagrant övertramp som bryter mot principen om domstolars oberoende.

Hovrättspresidenten Anders Hagsgård understryker också vikten av att nämndemännen, även om de är utsedda av de politiska partierna, ska stå lika oberoende som juristdomarna.

– Efter det att ett parti har nominerat en nämndeman ska de på intet sätt ha kontakt med en nämndeman med anledning av dennes uppdrag som nämndeman, säger Hagsgård.

Hagsgård stödjer sig bland annat på artikel 6 i Europakonventionen om mänskliga rättighter:

 ”Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig rättegång inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol som upprättats enligt lag”.

(Reds fetmarkering)

Europakonventionen går inte att missförstå

Europadomstolens rättspraxis beträffande artikel 6 i Europakonventionen innehåller detaljerade bestämmelser om domstolars oavhängighet. Dessa är utformade för att skydda domstolarna från yttre påtryckningar och garantera neutralitet. Bestämmelserna omfattar tillsättning av domstolsmedlemmar, deras ämbetsperiod och garantier mot yttre påtryckningar.

Begreppen oavhängig och opartisk är två begrepp som över tid flyter in i varandra men markerar ett avstånd, eller en icke överträdningsbar gräns, för att freda domstolens och domarnas okränkbarhet. Sverige accepterade domstolens obligatoriska jurisdiktion år 1966.

Europakonventionen om mänskliga rättigheter står under överinseende och bevakning av Europarådet där varje land är representerat av varsin domare i Europadomstolen. Rådet arbetar i huvudsak med att främja demokrati, mänskliga rättigheter samt inte minst rättsstatsutveckling. 

Varje medlemsland i Europarådet företräds av en parlamentarisk delegation.

Mattias Jonsson (S) är utöver att vara riksdagsledamot för socialdemokraterna samt ordförande för partidistriktet i Göteborg även vice ordförande för Europarådets svenska delegation. 

Jonsson har utöver detta en bakgrund i riksdagens justitieutskott som har att hantera bland annat domstolars oberoende i en svensk kontext.

Såvitt känt har Jonsson fortfarande Lena Hallengren (S) gruppledare i Riksdagen samt socialdemokraternas partiordförande Magdalena Anderssons fulla förtroende att fortsätta representera partiet i riksdagen samt representera riksdagen som vice ordförande i Europarådets svenska delegation.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se