Först vräkt av staten – Sedan mördad av gängen

Miljonprogram, Tensta 1971. Foto: Wikipedia
  • Onsdag 8 mar 2023 2023-03-08
E-post 197

Regeringens förslag på skärpt lagstiftning för att kunna vräka anhöriga till livsstilskriminella riskerar att bakvända. Det kan leda till en situation där en enskild förälder, som försöker ta sitt ansvar, först vräks. Och sedan överlåts till gängen för att bli mördad. Allt medan polisen mer eller mindre villigt står med armarna i kors och ser på.

I torsdags publicerades namn och bild i media på en medlem i ett kriminellt gäng som misstänks för brott. Några timmar senare sköts hans pappa ihjäl i sitt hem. 

– Åklagaren borde ha förstått att publiceringen skulle innebära risker för närstående, säger en släkting till pappan till SVT.

Samma dag publicerades en debattartikel av justitieminister Gunnar Strömmer (M) tillsammans med de övriga rättspolitiska talespersonerna i regeringsunderlaget; Juno Blom (L), justitieutskottets ordförande Richard Jomshof (SD) samt Torsten Elofsson (KD) vars innebörd är att förutsättningarna för de föräldrar och syskon som försöker omvända kriminella försämras. Regeringsunderlaget presenterade att de nu fattat beslut om tilläggsdirektiv i den utredning som ska leda till att det ska bli enklare att vräka familjer på grund av en eller flera familjemedlemmars kriminalitet.

De fyra menar i debattartikeln i Aftonbladet att

….regeringen (har) i dag beslutat om tilläggsdirektiv till utredningen om tryggare bostadsområden, som öppnar för att föreslå skärpta regler för vräkning även när det är hyresgästens barn som begått brott.

Det går inte att utesluta att fadern till den efterlyste livs- och gängkriminelle hade vräkts som konsekvens av den kommande lagstiftningen. Trots att fadern i många år hade försökt få in sin son på en annan bana. Faderns skuld låg i att han var biologisk far vilket var tillräckligt för att den klan-justis som dagens livsstilskriminella tillämpar kunde utfärda en dödsdom.

Källor i polisen menar att skydd av anhöriga, som i fallet ovan, är extremt ovanlig samt i praktiken omöjligt att få vilket SVT berör i sin rapportering.

Men frågan är hur regeringen nu tänkt sig lagskärpningen. Det är idag redan möjligt att vräka familjer av denna anledning även om det bitvis är omständigt. De fyra rättspolitiska talespersoerna för regeringsunderlaget menar att skärpningarna skall omfatta situationer där föräldraansvaret brister i sådan grad att man inte agerar, eller till och med uppmuntrar, ett barns brottslighet.

Den möjligheten finns redan idag i Jordabalken.

Jordabalken ger redan möjligheter till vräkning

Ett hyresavtal kan förverkas om hyresgästen inte betalar hyran, stör grannar, vanvårdar lägenheten eller på annat sätt bryter mot det som är avtalat med hyresvärden eller som hyresgästen är skyldig att göra enligt lag. Anledningarna till förverkande finns uppräknade i 12 kap 42 § jordabalken och den punkt som redan idag gör ett förverkande eller uppsägning möjlig är punkt 12:

om lägenheten helt eller till väsentlig del används för sådan näringsverksamhet eller liknande verksamhet som är brottslig eller där brottsligt förfarande ingår till en inte oväsentlig del eller används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.

Ett annat fall som det som beskrevs  inleedningsvis i artikeln finns återgivet i SR:s programavsnitt ”Flykten från Sverige – vi som dör”. Där beskrivs hur allt fler föräldrar försöker ta sina barn utomlands för att få bort dem från gängen i Sverige. 

Ett av fallen handlar om Mohamud Kollane i Husby i Stockholm som försöker agera snabbt när han upptäcker att hans minderårige son Salmaan hamnat i dåligt sällskap. Pappan försöker få sin son att sluta flera gånger. Till slut åker de till Somalia, det land de en gång flydde ifrån, för att det är tryggare för sonen där. Efter att ha trott att den onda spiralen blev bruten återvänder fadern med sonen till Sverige. Sonen återfaller i brott, trots faderns försök att hindra utvecklingen vilket till slut leder till att sommaren 2020 misshandlas Salmaan Kolane till döds. Salmaan blev bara 21 år.

Regeringen har hamnat i någon form av dilemma, inte utan etniska och socio-ekonomisska markörer. För samtigt som lagen i form av jordabalken täcker in det behov som justitieministern kommunicerar så klarar samhället inte av att ge de föräldrar som försöker göra något och ta sitt ansvar från gängens egenpåhittade och klanbaserade egna rättsväsenden.

Det leder till en situation där en enskild förälder, som försöker ta sitt ansvar, först vräks på initiativ av staten. Sedan överlåts till gängen för att bli mördad eftersom staten inte mäktar med att ge oskyldiga skydd.

Allt medan polisen mer eller mindre villigt står med armarna i kors och ser på.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se