Frankrike: Fortsatt instabilt till 2027

Jordan Bardella / Emmanuel Macron. Montage. Bildkälla: Wikipedia
  • Måndag 1 jul 2024 2024-07-01
E-post

Den franska processen att välja ett nytt parlament går nu in i rond två. Och oavsett utfallet av den andra ronden står det redan nu klart att Frankrike kommer att präglas av politisk instabilitet fram till de ordinarie president- och parlamentsvalen 2027 då Nationell Samlings partiledare Jordan Bardella mycket tydligt givit besked om att han bara kommer medverka i en egen majoritetsregering.

Efter valet till Europaparlamentet valde Frankrikes president Emmanuel Macron att upplösa parlamentet och utlysa nyval då hans eget parti, det i franska sammanhang unga partiet Renaissance klappat ihop. Macron har förkunnat att han oavsett valutgång kommer att sitta kvar på presidentposten mandatperioden ut då det är hans andra och sista.

Kunskapen om hur andra länders konstitutioner och politiska system är uppbyggda är annars generellt låg bland svenska politiska experter där Aftonbladets ledare menar att Macron skulle kunna ställa upp till omval 2027. I likhet med bland annat den amerikanska konstitutionen medger den franska endast två mandatperioder som mest för en och samma person.

Aftonbladet, även om det i detta fall bara är Fanny Jönsson på ledarredaktionen kan tjäna som exempel på en svensk mediaaktör som bidrar till desinformation och ryktesspridning. Mediedriven desinformation i ett instabilt Europa som står öppet för rysk, kinesisk och iransk hybridkrigföring. Något som ska ha varit påtagligt i den franska valrörelsen.

Skärmavbild Aftonbladet ledare

Beslut i vredesmod

Oavsett vad såväl franska som svenska experter i efterhand menar var en genomtänkt strategi från Macron med utlysandet av ett nyval så är det den väg som Frankrike har tvingats in på.

Beslutet fattades, menar källor i Macrons direkta närhet till Ledarsidorna i ett stämningsläge av starka känslor hos presidenten och att det i den stunden inte fanns en klar tanke om hur och varför. Utfallet kanske ändå hade blivit detsamma om han konsulterat sin stab och sina rådgivare först men att beslutet, som presidenten förfogar ensamt över togs i hastigt mod finns det flera tecken på.

Valet, och den politiska turbulens som ofrånkomligen kommer följa sammanfaller med de Olympiska spelen som hålls av Frankrike med Paris som centralpunkt. Det som skulle vara juvelen i Macrons politiska eftermäle kan istället bli en bisarr detalj av hans tid vid makten som ytterligare spär på det franska kaoset.

Av “Bröd och skådespel” blev det endast skådespel kvar till det franska folket. En tragisk fars som mer liknar en hybrid av William Shakespeares “Hamlet” eller “Rickard III” i kombination med hans komedi “Mycket väsen för ingenting”.

Men hade Macron något annat val? Han hade kunnat hanka sig fram till valet 2027 med att föra en politik närmare Rassemblement National (RN), eller Nationell Samling och Jordan Bardella utan nyval även om han med viss lätthet skulle kunna anklagas för såväl populism som maktfullkomlighet men det hade gått. Trots instabilitieten i parlamentet. För Bardella har varit mycket tydlig i sina besked till de franska väljarna.

RN kommer inte att ingå i något annat än en egen majoritetsregering och kommer sikta på valet 2027. Oavsett vilka försök Macron, som utser premiärministern, gör.

Macrons mittenalternativ kollapsade fullständigt under gårdagen och prognoserna pekar på att han kommer gå från 250 mandat i parlamentet till mellan 60 och 90 beroende på nästa helgs utfall. Jordan Bardella beräknas efter nästa helg kontrollera mellan 41 till 45 procent ooch skulle då gå från 89 mandat till mellan 240 till 270 av parlamentets 577 platser.

De teorier och handlingsalternativ som nu luftas av Macrons närmaste krets är att valet 2024 är ett mellansteg för Macron. Att det politiska kaos och de låsningar som finns öppnar möjligheten för ytterligare ett parlamentsval under hösten i hopp om att kunna samla en stabilare mitten – vänsterkoalition som på allvar kan utmana – eller försvara sig mot – Jordan Bardella och hans RN. 

Men detta är en efterhandskonstruktion.

Endast Macron själv vet hur hans tankar gått och går nattetid och den franska konstitutionen medger att presidenten själv har makten att ta en politisk kris till nästa nivå.

Genom att utlysa ytterligare val, om inte det hastigt påkomna valet visar sig fungera, kan han kasta Frankrike in i nästa kris, och nästa samt nästnästa fram till det val 2027 då Jordan Bardella förväntas ta över presidentposten och kontrollen över parlamentet.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se