Internationell forskning säger nej till den föreslagna könslagsreformen

Dr Hilary Cass. Bild: Cass Review.
  • Lördag 13 apr 2024 2024-04-13
E-post 221

Den föreslagna nya lagstiftningen för könsbyte hotar att slita isär inte bara Moderaterna utan även psykiatrin. Det senare visar de internationella studier som presenterades i veckan. Studier som lyfter inte bara de numera dokumenterade riskerna för irreversibla felbehandlingar som är uppenbara utan även att nio av tio som diagnosticeras med könsdysfori i unga år växer ur den efter puberteten.

Moderaterna, som för närvarande genomför sina kommundagar i Stockholm plågas svårt av inre slitningar efter att partiordföranden Ulf Kristersson gjort könslagen till en kabinettsfråga. Att frågan är så viktig för honom att om partiet går emot honom så får partiet leta sig efter en annan ordförande och därmed statsminister.

Förslaget som nu ligger på bordet handlar i korthet om en modernisering som kommer göra livet lite enklare för en liten grupp personer med könsdysfori som är överrepresenterade både som brottsoffer och i självmordsstatistiken men även här finns stora osäkerheter.

Det saknas forskning på framför allt vilka orsakssamband som leder till självmord. Den forskning som finns pekar på en hög grad av multipla diagnoser såsom autism, anorexia och andra diagnoser som leder till olika former av destruktiva beteenden och livsstilar.

Många läkare har rest flera risker med att ta bort diagnoskriteriet för att ändra juridiskt kön. En är att den som bytt juridiskt kön (utan diagnos) kommer att få ett snabbspår i könsdysforivården. Om en kvinna som byter juridiskt kön till man, senare vill gå vidare med medicinsk transition står läkaren inför en patient, som i lagens/juridisk mening är en man, men som har bröst och menstruerar. 

Medicinskt saknas underlag  för att gruppen transpersoner alltid gynnas av en förenklad (administrativ) process att ändra juridiskt kön. Medicinskt har ingen forskning kunnat visa att så är fallet.? En förenkling av juridiskt könsbyte som underlag för att konstatera att den minskar risken för självmord är inte undersökt. Svenska Läkaresällskapet angav detta i sitt remissvar 2022 vilket samtliga partier som nu avser rösta igenom lagen bortser ifrån.

Ett annat argument som förs fram är att förändringarna innebär att Sverige blir 

”lite mer lika våra nordiska grannar gällande den här typen av lagstiftning, där också deras erfarenheter är goda. Men samtidigt kommer vi fortsatt ha de mest restriktiva reglerna i Norden”.

Det saknas stöd för det argumentet. Riksdagens Utredningstjänst (RUT) konstaterar i en rapport 2022 att ingen har utvärderat effekterna av motsvarande lag i Sveriges nordiska grannländer.

Desto fler dokumenterade erfarenheter finns från Spanien, Storbritannien, USA, Kanada, Australien och många andra länder. I Spanien, som införde en lag om självbestämmande av kön för drygt ett år sedan, finns larm om att en allt ökande andel män börjat byta juridisk kön för att få olika fördelar i samhället. Larm om bland annat hur den spanska psykiatrin slagits i spillror av samma reform som Sverige står inför att införa.

Avgörande erkänd forskning presenterades förra veckan

Den vikigaste forskningen som talar mot den föreslagna lagförändringen presenterades under förra veckan. Då presenterade den brittiska barnläkare Hilary Cass sin slutliga oberoende rapport där hon genomlyst vården av barn och unga med könsdysfori i Storbritannien. Hon har också utvärderat all internationell forskning i fältet.

Cass är en av världens mest respekterade barnläkare och erhöll Order of the British Empire 2011 för sina insatser på området. Hon anlitas återkommande av National Heath Service, NHS, i Storbritannien för olika utlåtanden och oberoende analyser.

Cass konstaterar i sin analys av lagstiftning kring könsdysfori att

  • det är skadligt för ungas psykiska hälsa att socialt transitionera (byta namn och juridiskt kön).
  • debattklimatet har bidragit till att läkarkåren är nervösa inför möten med dessa patienter och inte utforskar andra orsaker till könsdysforin, utan slussar dem vidare för könskorrigeringar.
  • Sverige och Finland som länder där vården fungerar bättre än i andra länder. Men hon säger att även vi behöver göra förbättringar, t.ex. ha tydligare rekommendationer.
  • slår fast att det inte finns evidens för behandlingarna, och menar att man endast bör behandla 17-25 åringar i ömmande fall.
  • det saknas helt uppföljning av patienter som behandlats.

Det finns med andra ord allt tyngre argument, baserat på forskning från världens mest framstående forskare inom området som är multidisciplinärt att återförvisa lagförslaget till utskottet. Den forskning som nu läggs fram utöver Hilary Cass rapport och som kommit efter att det svenska underlaget togs fram är bland annat Ontario-studien, där 2000 patienter med diagnosen könsdysfori studerats samt fjolårets Harvardstudie.

I Harvardstudien, en epidemiologisk registerstudie om 21 000 individer med en tidig diagnos, konstaterades återigen att nio av tio med tidig diagnos växte ur denna under puberteten. Det vill säga den form av självdiagnos som idag blir en av förutsättningarna för fortsatt behandling kommer leda till irreversibla ingrepp på nio av tio patienter.

Extra material

  • Moderaternas i stor omfattning direkt vilseledande interna PM till riksdagsledamöterna
  • I punktform en analys av Moderaternas PM
  • Hilary Cass rapport

Moderaternas interna PM

I punktform analys av PM:et

Hilary Cass rapport

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se