Jerusalem – Business as usual

Jerusalem. Foto: Wayne McLean via Wikipedia.
  • Söndag 7 aug 2022 2022-08-07
E-post 365

Ledarsidorna har tidigare granskat det svenska generalkonsulatet i Jerusalem. Och då kunnat avslöja att konsulatet hade mindre med konsulära tjänster att göra utan mer med finansiering av Hamas och andra terrorklassade organisationer. Ingenting tycks ha förändrats på fem år visar nya kontroller.

Trots att avslöjandet 2017 förorsakade multilaterala reaktioner efter att fler EU-länder avbrutit samarbetet i Jerusalem så har verksamheten kunnat fortgå som tidigare menar G. Tikotzinsky, Ledarsidornas kontakt i Jerusalem.

Svenska myndigheter är skyldiga att upprätta en årlig verksamhetsplan, och Svenska Generalkonsulatet i Jerusalem, Gk; är inget undantag.  Den ursprungliga tanken har säkert varit att passa in myndighetens verksamheter i ett större utrikespolitiskt sammanhang, att utöva kontroll, samt att kunna utkräva ansvar eller bortförklaringar vid avvikelser. 

Efter en närmare granskning visar det sig dock att Gk:s verksamhetsplan inte tycks fylla något syfte alls.  I stället verkar den finnas endast för att kunna bockas av på någon byråkratisk lista över nödvändiga administrativa handlingar, samt för att kunna visas upp för allmänheten vid en osannolik utlämningsbegäran. 

Relaterat: Potifars hustru – Längs antisemitismens stigar

Vi börjar med verksamhetsplanens tidsperspektiv.  Planen bär den ambitiösa titeln ”Verksamhetsplan för mandatperioden 2019-2022”.  Planen skapades således någon gång 2019 och sträcker sig 4 år framåt i tiden.  Enligt Generalkonsulatet finns det ingen uppdatering, utan det är planens originalutgåva som fortfarande gäller.  Detta trots att en två-årig pandemi har inskränkt eller omöjliggjort för konsulatet att genomföra sina planerade verksamheter, till exempel på grund av israeliska och palestinska lock-downs och stängda gränsövergångar. 

Det ger en antydan om vilken vikt Gk och UD fäster vid sitt eget planeringsarbete, eller rättare sagt inte fäster.

Nåväl.  Av planens totalt 41 aktiviteter skulle 11 ha avslutats redan 2019.  Deras status i mars 2022 är att de fortfarande pågår.  Ytterligare 14 aktiviteter var planerade för 2019-2020, men de pågår också fortfarande. 

Det är faktiskt så att samtliga 41 aktiviteter är märkta med statusen ”pågår”.  Förra Generalkonsul Jessica Olausson lämnade över tjänsten till Julius Liljeström i september 2021, och hon har med andra ord inte lyckats slutföra ett enda av de ålagda uppdragen.  Det måste råda bråda dagar på Generalkonsulatet om alla dessa aktiviteter nu skall slutföras på den månad som återstår fram till det svenska valet, när  mandatperioden går ut.  Alternativt kommer ingenting att slutföras.

Relaterat: Socialdemokraterna: Utred Israel för apartheid

För att vara helt rättvis, så måste jag medge att en del av aktiviteterna inte går att slutföra.  De är så flummigt formulerade att de varken kan påbörjas, slutföras eller mätas.  Vad sägs om specifika verksamheter som Mer systematiskt arbete med den administrativa checklistan, eller Introduktion, uppföljning och vidareutveckling av nya mötesformer för att främja dialog och samverkan, eller Aktiv medverkan i särskilda satnsingen på familjekonfliktärenden.   Just mätningen är ett genomgripande problem.  Hur mäter man resultaten av uppdrag som samverkan, dialog, sträva efter, bidra till, främja principer, utveckla innovativa ideer, överväga, bidra till att stärka?  I avsaknad av verkliga konkreta aktiviteter med mätbara resultat kan livet förmodligen fortgå på konsulatet utan att fikapausen behöver störas av arbete.

För att göra livet ännu lättare för Gk:s personal, så utkräver verksamhetsplanen inget chefsansvar.  Visserligen har planen en spalt för ”Ansvarig för aktivitet”, men det hjälper inte skattebetalarna nämnvärt när det gäller ansvarsutkrävande.  Gk har nämligen arrangerat det så fiffigt att ansvarig inte är en namngiven person. 

I stället är det i 5 fall en avdelning som har ansvaret, och i 36 fall två eller tre avdelningar, eller till och med hela Generalkonsulatet.  Det måste vara ganska uppenbart till och med för en karriärdiplomat eller UD-chef hur mycket som kommer att genomföras i verkligheten om hela Gk delar ansvaret för flum-flum aktiviteterna.

Relaterat: Så formades socialdemokraternas anti-israeliska politik

Generalkonsulatet i Jerusalem har 15 lokalanställda och 10 utsända svenska diplomater.  Jag har granskat Gk:s bokföring rad för rad och räknat samman att de lokala utgifterna för kontor, lokalanställda osv är ca 20-25 miljoner kronor per år.  Till det kommer löner, bostad, resor och andra kostnader för de utsända diplomaterna. 

Jag uppskattar detta till ytterligare 15-20 miljoner kronor.  Syftet med hela denna apparat är att årligen dela ut ungefär 400-500 miljoner kronor i SIDA bistånd till Palestinska myndigheten.  Det är oklart exakt vad svenska skattebetalare får för alla dessa pengar. 

Men en sak är säker – i Jerusalem finns en svensk fabrik som samverkar, för dialog, strävar och bidrar så det står härligt till från morgon till kväll, men utan att någonsin slutföra ett uppdrag.  

 

 

G. Tikotzinsky

Caesarea, Israel

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se